-->

Trợ cấp tử tuất một lần được bao nhiêu?

Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người lao động đang làm việc hoặc người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội.

Hỏi: Bố tôi đã về hưu được 8 năm, lương 8 triệu/ tháng. Bố tôi thuộc diện hưởng trợ cấp tuất một lần. Đề nghị Luật sư tư vấn, nếu bố tôi mất thì tổng số tiền tôi nhận được là bao nhiêu? (Thanh Loan - Thái Bình)
>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Phạm Văn Lâm - Tổ tư vấn pháp luật Lao động Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Khi bố anh (chị) mất, thân nhân của ông sẽ nhận được trợ cấp mai táng và trợ cấp tuất.

Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định:

Trợ cấp mai táng:

1. Các đối tượng sau đây khi chết thì người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng: a) Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật này đang đóng bảo hiểm xã hội; b) Người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội; c) Người đang hưởng lương hưu; hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng đã nghỉ việc.

2. Trợ cấp mai táng bằng mười tháng lương tối thiểu chung.

3. Trường hợp đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này bị Tòa án tuyên bố là đã chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp quy định tại khoản 2 Điều này.” (Điều 63)

Như vậy, người lo mai táng sẽ nhận được số tiền: 10 x 1.150.000 = 11.500.000 đồng.

Về trợ cấp tuất một lần như sau:

Điều 67. Mức trợ cấp tuất một lần

1. Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người lao động đang làm việc hoặc người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội; mức thấp nhất bằng ba tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng. 2. Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người đang hưởng lương hưu chết được tính theo thời gian đã hưởng lương hưu, nếu chết trong hai tháng đầu hưởng lương hưu thì tính bằng bốn mươi tám tháng lương hưu đang hưởng; nếu chết vào những tháng sau đó, cứ hưởng thêm một tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0,5 tháng lương hưu, mức thấp nhất bằng ba tháng lương hưu đang hưởng.

Như vậy, bố anh (chị) có 8 năm đóng bảo hiểm tương ứng với 96 tháng. 2 tháng đầu được tính bằng 48 tháng lương hưu đang hưởng, 94 tháng sau mỗi tháng trừ đi 0,5 tháng lương hưu tức là giảm đi 47 tháng. Nếu theo tính toán thì thân nhân của ông chỉ được hưởng mức 1 tháng lương hưu đang hưởng. Tuy nhiên, điều luật quy định rõ mức thấp nhất trợ cấp tuất 1 lần bằng 3 tháng lương hưu đang hưởng cho nên thân nhân của ông sẽ nhận được trợ cấp tuất 1 lần là 24 triệu đồng.

Khuyến nghị:

  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.