-->

Luật sư tư vấn cách tính trợ cấp tử tuất một lần với cựu chiến binh

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn cách tính trợ cấp tử tuất một lần với cựu chiến binh.

Hỏi: Bác tôi là quân nhân về hưu. Bác tôi chiến đấu ở chiến trường Lào nên sau khi về bác tôi được nghỉ hưu sớm hơn 10 năm. Bác tôi nghỉ hưu từ 1989 cho đến nay là 2015 thì bác tôi mất. Mức lương hưu của bác tôi là 7.000.000. Vậy tôi xin hỏi mức trợ cấp tử tuất 1 lần là bao nhiêu? Theo như tôi tính được là 719.000.000 có đúng không? (Trần Hương - Hải Phòng)

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Phạm Thị Mai Phương - Tổ tư vấn pháp luật lao động - Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Bác bạn là quân nhân(đối tượng tham gia bảo hiểm bắt buộc theo điểm d, khoản 1, điều 2 Luật bảo hiểm xã hội 2006)đang hưởng lương hưu thì mất. Như vậy, thân nhân của bác bạn sẽ được nhận các khoản sau :

1. Trợ cấp mai táng

Điều 63 Luật bảo hiểm xã hội quy định về trợ cấp mai táng như sau :

"1. Các đối tượng sau đây khi chết thì người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng:a) Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật này đang đóng bảo hiểm xã hội;b) Người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội;c) Người đang hưởng lương hưu; hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng đã nghỉ việc.2. Trợ cấp mai táng bằng mười tháng lương tối thiểu chung.3. Trường hợp đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này bị Tòa án tuyên bố là đã chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp quy định tại khoản 2 Điều này.".

Như vậy, thân nhân bác bạn nhận được số tiền là 10 x 1.150.000 = 11.500.000 đồng.

2. Trợ cấp tuất

Điều 64 quy định trợ cấp tuất hàng tháng như sau:

"Điều 64. Các trường hợp hưởng trợ cấp tuất hằng tháng:1. Các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 63 của Luật này thuộc một trong các trường hợp sau đây khi chết thì thân nhân được hưởng tiền tuất hằng tháng:a) Đã đóng bảo hiểm xã hội đủ mười lăm năm trở lên nhưng chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần;b) Đang hưởng lương hưu;c) Chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;d) Đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng với mức suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.2. Thân nhân của các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng, bao gồm:a) Con chưa đủ mười lăm tuổi; con chưa đủ mười tám tuổi nếu còn đi học; con từ đủ mười lăm tuổi trở lên nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;b) Vợ từ đủ năm mươi lăm tuổi trở lên hoặc chồng từ đủ sáu mươi tuổi trở lên; vợ dưới năm mươi lăm tuổi, chồng dưới sáu mươi tuổi nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;c) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ hoặc cha chồng, mẹ vợ hoặc mẹ chồng, người khác mà đối tượng này có trách nhiệm nuôi dưỡng nếu từ đủ sáu mươi tuổi trở lên đối với nam, từ đủ năm mươi lăm tuổi trở lên đối với nữ;d) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ hoặc cha chồng, mẹ vợ hoặc mẹ chồng, người khác mà đối tượng này có trách nhiệm nuôi dưỡng nếu dưới sáu mươi tuổi đối với nam, dưới năm mươi lăm tuổi đối với nữ và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.Thân nhân quy định tại các điểm b, c và d khoản này phải không có thu nhập hoặc có thu nhập hằng tháng nhưng thấp hơn mức lương tối thiểu chung.".

Điều 65 Luật bảo hiểm xã hội 2006 quy định về trợ cấp tuất một lần như sau :

"Điều 66. Các trường hợp hưởng trợ cấp tuất một lần:Các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 63 của Luật này thuộc một trong các trường hợp sau đây khi chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần:1. Người chết không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 64 của Luật này;2. Người chết thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 64 nhưng không có thân nhân hưởng tiền tuất hằng tháng quy định tại khoản 2 Điều 64 của Luật này.".

Theo thông tin bạn trình bày thì bác bạn được hưởng trợ cấp tuất một lần. Mức hưởng trợ cấp tuất một lần sẽ là :

"Điều 67. Mức trợ cấp tuất một lần:1. Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người lao động đang làm việc hoặc người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội; mức thấp nhất bằng ba tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng.2. Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người đang hưởng lương hưu chết được tính theo thời gian đã hưởng lương hưu, nếu chết trong hai tháng đầu hưởng lương hưu thì tính bằng bốn mươi tám tháng lương hưu đang hưởng; nếu chết vào những tháng sau đó, cứ hưởng thêm một tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0,5 tháng lương hưu, mức thấp nhất bằng ba tháng lương hưu đang hưởng.".

Bác bạn hưởng lương hưu được 26 năm (tương ứng với 312 tháng lương )thì mất. Như vậy,2 tháng đầu tính bằng 48 tháng lương hưu đang hưởng, 310 tháng sau mỗi tháng giảm đi 0,5 tháng lương nghĩa là 310 tháng đó sẽ bị giảm đi 155 tháng lương. Tuy nhiên, mức tối thiểu bác bạn vẫn được hưởng là 3 tháng lương hưu đang hưởng, tức là 3 x 7.000.000 = 21.000.000 đồng.

Bạn tính ra con số 719.000.000 đồng là chưa chính xác.

Như vậy, bác bạn mất thì thân nhân của bác bạn được nhận tất cả là 11.500.000 + 21.000.000 = 32.500.000 đồng.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.