-->

Thủ tục gia hạn giấy phép hoạt động cho tổ chức con nuôi nước ngoài

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục gia hạn giấy phép hoạt động cho tổ chức con nuôi nước ngoài để quý vị tham khảo.

Trình tự thực hiện:


Tổ chức con nuôi nước ngoài nộp đơn đề nghị gia hạn giấy phép tại Cục Con nuôi thuộc Bộ Tư pháp kèm theo Giấy phép và báo cáo hoạt động tại Việt Nam;
  1. Cục Con nuôi thẩm định hồ sơ; kiểm tra hoạt động của Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam; đánh giá lại năng lực chuyên môn của tổ chức con nuôi nước ngoài, nếu thấy cần thiết;
  2. Cục Con nuôi báo cáo Bộ trưởng Bộ tư pháp đề nghị Bộ Công an cho ý kiến;
  3. Bộ Công an trả lời bằng văn bản cho Bộ Tư pháp;
  4. Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định gia hạn Giấy phép;
  5. Cục Con nuôi thông báo cho Bộ Công an, cơ quan thuế có thẩm quyền để phố hợp quản lý.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Cục Con nuôi, Bộ Tư pháp
Thành phần hồ sơ:
Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép (Bản chính, theo mẫu: TP/CN-2011/CNNNg.08.b)
Số lượng hồ sơ: 02 bộ
Thời hạn giải quyết:
- Cục Con nuôi thẩm tra hồ sơ: 30 ngày
- Bộ Công an có văn bản trả lời: 15ngày
- Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định gia hạn Giấy phép: 05 ngày
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ trưởng Bộ Tư pháp;
Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục TTHC: Cục Con nuôi, Bộ Tư pháp;
Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ Công Ann.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức con nuôi nước ngoài
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin sửa đổi, gia hạn giấy phép hoạt động nuôi con nuôi nước ngoài tại Việt Nam - TP/CN-2011/CNNNg.08.b
Lệ phí (nếu có): 35.000.000 đồng (ba mươi lăm triệu đồng)/lần gia hạn;
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép cho tổ chức con nuôi nước ngoài hoạt động tại Việt Nam
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):
- Đã được cấp phép hoạt động tại Việt Nam;
- Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật.
Quý vị có thể liên hệ với Công ty Luật TNHH Everest để được tư vấn chi tiết:
  1. Trụ sở: Tầng 19 Tòa nhà Thăng Long, 98 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
  2. Văn phòng giao dịch Long Biên: Tầng 2, 37 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội
  3. Văn phòng giao dịch Đống Đa: Tầng 3, Tòa nhà Khâm Thiên, 195 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội
  4. Hotline: (04) 66.527.527, Hoặc: (04) 62.594.594
  5. E-mail: [email protected], Hoặc: [email protected].