-->

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động cho tổ chức con nuôi nước ngoài

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục cấp giấy phép hoạt động cho tổ chức con nuôi nước ngoài để quý vị tham khảo.

Trình tự thực hiện:
Tổ chức con nuôi nước ngoài nộp hồ sơ tại Cục Con nuôi thuộc Bộ Tư pháp;
 1. Cục Con nuôi kiểm tra, thẩm định hồ sơ, phỏng vấn người dự kiến đứng đầu văn phòng tại Việt Nam, kiểm tra năng lực, đội ngũ nhân viên của tổ chức.
 2. Cục Con nuôi báo cáo Bộ trưởng Bộ Tư pháp đề nghị Bộ Công an cho ý kiến.
 3. Bộ Công an trả lời bằng văn bản cho Bộ Tư pháp.
 4. Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định cấp Giấy phép.


Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Cục Con nuôi, Bộ Tư pháp
Thành phần hồ sơ:
 1. Đơn của tổ chức con nuôi nước ngoài xin phép hoạt động tại Việt Nam;
 2. Bản sao Điều lệ, Quy chế hoạt động hoặc văn bản thành lập tổ chức con nuôi nước ngoài;
 3. Bản sao giấy phép do cơ quan có thẩm quyền của nước nơi tổ chức được thành lập cấp, cho phép tổ chức được hoạt động trong lĩnh vực nuôi con nuôi nước ngoài tại Việt Nam;
 4. Báo cáo tình hình hoạt động trong lĩnh vực con nuôi quốc tế trong 03 năm gần nhất, bao gồm cả tình hình thu, chi tài chính về con nuôi quốc tế, không vi phạm pháp luật và được cơ quan có thẩm quyền của nước nơi tổ chức được thành lập xác nhận; trường hợp đã hoạt động trong lĩnh vực nuôi con nuôi nước ngoài tại Việt Nam, thì phải có báo cáo về tình hình hoạt động tại Việt Nam;
 5. Báo cáo đánh giá về sự hiểu biết của các nhân viên xã hội và nhân viên pháp lý làm việc tại tổ chức con nuôi nước ngoài về các lĩnh vực pháp luật, văn hóa, xã hội của Việt Nam và pháp luật quốc tế về nuôi con nuôi;
 6. Lý lịch cá nhân, phiếu lý lịch tư pháp (được cấp chưa quá 06 tháng), bản sao văn bằng, chứng chỉ về trình độ chuyên môn của người đứng đầu tổ chức con nuôi nước ngoài;
 7. Lý lịch cá nhân, phiếu lý lịch tư pháp (được cấp chưa quá 06 tháng), bản sao văn bằng, chứng chỉ về trình độ chuyên môn của người dự kiến đứng đầu Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam và văn bản của tổ chức chấp thuận cử người đó làm người đứng đầu Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam.
Số lượng hồ sơ: 02 bộ
Thời hạn giải quyết:
- Cục Con nuôi thẩm tra hồ sơ: 60 ngày
- Bộ Công an có văn bản trả lời: 30 ngày
- Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định cấp Giấy phép: 05 ngày
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ trưởng Bộ Tư pháp;
Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục TTHC: Cục Con nuôi, Bộ Tư pháp;
Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ Công An.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức con nuôi nước ngoài
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin cấp phép hoạt động nuôi con nuôi nước ngoài tại Việt Nam - TP/CN-2011/CNNNg.08.a
Lệ phí (nếu có): 65.000.000 đồng (sáu mươi lăm triệu đồng)/lần cấp phép;
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép cho tổ chức con nuôi nước ngoài hoạt động tại Việt Nam
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): đối với người đứng đầu Văn phòng con nuôi nước ngoài:
1. Người đứng đầu Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn sau đây:
a) Là công dân Việt Nam hoặc công dân nước ngoài; nếu là công dân Việt Nam thì không thuộc diện công chức, viên chức theo quy định của pháp luật;
b) Có đạo đức tốt;
c) Không có tiền án, tiền sự, không thuộc diện bị cấm xuất cảnh, nhập cảnh;
d) Hiểu biết về pháp luật, văn hóa, xã hội Việt Nam liên quan đến nuôi con nuôi và pháp luật quốc tế về nuôi con nuôi.
2. Một người chỉ được đứng đầu một Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam.

Quý vị có thể liên hệ với Công ty Luật TNHH Everest để được tư vấn chi tiết:
 1. Trụ sở: Tầng 19 Tòa nhà Thăng Long, 98 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
 2. Văn phòng giao dịch Long Biên: Tầng 2, 37 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội
 3. Văn phòng giao dịch Đống Đa: Tầng 3, Tòa nhà Khâm Thiên, 195 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội
 4. Hotline: (04) 66.527.527, Hoặc: (04) 62.594.594
 5. E-mail: [email protected], Hoặc: [email protected].