-->

Thủ tục đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài để quý vị tham khảo.

Trình tự thực hiện:


Người có yêu cầu đăng ký lạịi việc nuôi con nuôi nộp Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi tại Sở Tư pháp nơi cha mẹ nuôi và con nuôi thường trú hoặc nơi đã đăng ký việc nuôi con nuôi trước đây (Trường hợp yêu cầu đăng ký lại tại Sở Tư pháp không phải là nơi trước đây đã đăng ký việc nuôi con nuôi, thì Tờ khai phải có cam kết của người yêu cầu đăng ký lại về tính trung thực của việc đăng ký nuôi con nuôi trước đó và có chữ ký của ít nhất hai người làm chứng).

Giám đốc Sở Tư pháp trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ký Quyết định cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài để cấp cho người yêu cầu đăng ký lại.
cgfjnm

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Tư pháp

Thành phần hồ sơ:Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi.

Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục TTHC: Sở Tư pháp

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân người đã đăng ký việc nuôi con nuôi

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khaii: Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi - TP/CN-2011/CN.04

Lệ phí (nếu có): Miễn lệ phí

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài (đối với việc đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

- Sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ đăng ký nuôi con nuôi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được;

- Cha, mẹ nuôi và con nuôi đều còn sống vào thời điểm yêu cầu đăng ký lại.

Quý vị có thể liên hệ với Công ty Luật TNHH Everest để được tư vấn chi tiết:
  1. Trụ sở: Tầng 19 Tòa nhà Thăng Long, 98 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
  2. Văn phòng giao dịch Long Biên: Tầng 2, 37 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội
  3. Văn phòng giao dịch Đống Đa: Tầng 3, Tòa nhà Khâm Thiên, 195 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội
  4. Hotline: (04) 66.527.527, Hoặc: (04) 62.594.594
  5. E-mail: [email protected], Hoặc: [email protected].