-->

Ghi sai trong Giấy khai sinh của con cần làm những thủ tục gì để điều chỉnh?

Hỏi: Tôi làm giấy khai sinh cho con mà ghi sai quê quán. Giờ tôi muốn điều chỉnh lại thì phải làm như thế nào? (Nguyễn Xuân - Bắc Giang)

Xem thêm ...

Hỏi: Tôi làm giấy khai sinh cho con mà ghi sai quê quán. Giờ tôi muốn điều chỉnh lại thì phải làm như thế nào? (Nguyễn Xuân - Bắc Giang)

Dịch vụ cấp lại Giấy phép lao động do các luật sư, chuyên gia có kinh nghiệm của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu sơ bộ thủ tục đăng ký việc thay đổi, chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài để quý vị tham khảo.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu sơ bộ thủ tục cấp lại bản chính giấy khai sinh để quý vị tham khảo.

Báo Pháp luật Việt Nam ngày 24.06.2014 đăng bài viết của tác giả Lan Phương: "Những điểm mới của Luật Công chứng sửa đổi", có nội dung cơ bản:

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu sơ bộ thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài để quý vị tham khảo.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu sơ bộ thủ tục đăng ký lại việc tử để quý vị tham khảo.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu sơ bộ thủ tục Cấp lại bản chính Giấy khai sinh có yếu tố nước ngoài để quý vị tham khảo.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu sơ bộ thủ tục đăng ký khai sinh để quý vị tham khảo.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu sơ bộ thủ tục đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch để quý vị tham khảo.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu sơ bộ thủ tục đăng ký việc bổ sung hộ tịch để quý vị tham khảo.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu sơ bộ thủ tục Cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch có yếu tố nước ngoài để quý vị tham khảo.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu sơ bộ thủ tục đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch có yếu tố nước ngoài để quý vị tham khảo.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu sơ bộ thủ tục Đăng ký việc xác định lại dân tộc, bổ sung hộ tịch có yếu tố nước ngoài. để quý vị tham khảo.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu sơ bộ thủ tục điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác (Không phải sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh) để quý vị tham khảo.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu sơ bộ thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài để quý vị tham khảo.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu sơ bộ thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc nhận cha, mẹ, con của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài tại Việt Nam.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu sơ bộ thủ tục đăng ký kết hôn đối với các trường hợp quan hệ vợ chồng được xác lập trước ngày 03/01/1987 theo Nghị quyết số 35/2000/QH10 của Quốc hội về việc thi hành Luật Hôn nhân và gia đình.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu sơ bộ thủ tục đăng ký việc xác định lại dân tộc để quý vị tham khảo.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu sơ bộ thủ tục cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch để quý vị tham khảo.