Việc giao kết hợp đồng bằng miệng hay bằng văn bản không dựa vào trình độ, bằng cấp của người lao động mà dựa vào thời hạn của hợp đồng. Người sử dụng lao động tùy vào tính chất của công việc và điều kiện của công ty mình mà lựa chọn hình thức giao kết phù hợp.

Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh; Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ của thành viên sáng lập; Dự thảo điều lệ công ty (trừ doanh nghiệp tư nhân); Danh sách thành viên (trừ doanh nghiệp tư nhân và công ty TNHH 1 thành viên)... cần thiết cho hồ sơ thành lập doanh nghiệp.

Tùy theo công việc và thời gian thỏa thuận mà hợp đồng lao động có thể giao kết dưới hình thức văn bản hoặc lời nói theo quy định pháp luật.

Văn bản từ chối nhận di sản là bất động động sản thì không bắt buộc phải công chứng tại tại tổ chức hành nghề công chứng trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có bất động sản.

Những cơ quan được quy định tại Điều 5 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP có thẩm quyền chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trong các giây tờ, văn bản.

Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất khi có Giấy chứng nhận

Về quyền thừa kế quyền sử dụng đất khi những người đồng thừa kế có văn bản thỏa thuận cho một người quản lý tài sản thừa kế và các vấn đề pháp lý liên quan.

Công chứng văn bản khai nhận di sản thừa kế được thực hiện tại tổ chức công chứng theo Luật Công chứng năm 2014.

Di chúc được coi là hợp pháp phải có đủ các điều kiện: Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ hoặc cưỡng ép; Nội dung di chúc không trái pháp luật, đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của pháp luật.

Di chúc phải được lập thành văn bản; nếu không thể lập được di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng

Di chúc bằng văn bản nhưng không có người làm chứng, không được công chứng, chứng thực thì có hợp pháp?

Di chúc bằng văn bản hợp pháp là phải được đánh số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc khi di chúc gồm nhiều trang.

Thời điểm mở thừa kế là thời điểm người có tài sản chết. Trong trường hợp Toà án tuyên bố một người là đã chết thì thời điểm mở thừa kế là ngày được xác định tại khoản 2 Điều 81 của Bộ luật này.

Giám đốc chi nhánh được đóng dấu vào những văn bản nào thì cần phải xác định phạm vi đại diện ở đây nhân danh ai và được thực hiện phạm vi ủy quyền trong giới hạn nào theo như thỏa thuận trong hợp đồng ủy quyền hoặc giấy ủy quyền.

Văn bản công chứng có hiệu lực kể từ ngày được công chứng viên ký và đóng dấu của tổ chức hành nghề công chứng.

Theo quy định trên, những người thừa kế của bố bạn bao gồm:vợ, 4 người con. Ngoài ra, theo đúng quy định của pháp luật, thì cả 5 người đều có quyền ngang nhau trong việc hưởng di sản thừa kế do bố bạn để lại.

Văn bản hành chính (VBHC) là loại văn bản mang tính thông tin quy phạm Nhà nước, thông thường VBHC cụ thể hóa việc thi hành văn bản pháp quy, giải quyết những vụ việc cụ thể trong khâu quản lý.

Luật sở hữu trí tuệ 2005 quy định việc hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả phải lập thành văn bản.

Văn bản công chứng vẫn có thể bị hủy trong trường hợp có bằng chứng về việc việc công chứng này là vi phạm pháp luật

Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp