Công chứng văn bản khai nhận di sản thừa kế như thế nào?

Công chứng văn bản khai nhận di sản thừa kế được thực hiện tại tổ chức công chứng theo Luật Công chứng năm 2014.

Hỏi: Mẹ tôi mất, để lại di chúc cho tôi và em gái mỗi người nửa di sản. Nhưng tôi và em gái thỏa thuận sẽ phân chia theo tỷ lệ: tôi 2/3 và em gái 1/3 phần di sản do mẹ tôi để lại đó. Đề nghị Luật sư tư vấn, tôi muốn thể hiện điều này giấy tờ để sau này con cháu theo đó mà thực hiện và được công chứng thì cần làm gì? (Đỗ Vũ Anh - Hà Nội)
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thị Hoài Thương - Tổ tư vấn pháp luật thừa kế của Công ty Luật TNHH Everest - Trả lời:

Liên quan đến vấn đề anh (chị) hỏi, chúng tôi trích dẫn quy định tại Điều 58 Luật Công chứng năm 2014, quy định về công chứng văn bản khai nhận di sản, cụ thể như sau:

"1. Người duy nhất được hưởng di sản theo pháp luật hoặc những người cùng được hưởng di sản theo pháp luật nhưng thỏa thuận không phân chia di sản đó có quyền yêu cầu công chứng văn bản khai nhận di sản. 2. Việc công chứng văn bản khai nhận di sản được thực hiện theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 57 của Luật này. 3. Chính phủ quy định chi tiết thủ tục niêm yết việc thụ lý công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản."

Như vậy, mẹ anh (chị) mất có để lại di chúc định đoạt di sản do mẹ của anh (chị) để lại. Để có quyền định đoạt di sản đó, anh (chị) cần thực hiện thủ tục khai nhận di sản thừa kế đối với di sản đó.

Khuyến nghị:
  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected]
  2. Nội dung tư vấn pháp luật thừa kế mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.