-->

Các thủ tục cần lưu ý sau khi thành lập công ty

Để tránh bị xử phạt vi phạm hành chính do không thực hiện đúng và đầy đủ các quy định pháp luật, Luật Everest lưu ý các doanh nghiệp mới thành lập thực hiện các thủ tục sau.

Sau khi thành lập Doanh nghiệp có rất nhiều thủ tục cần làm, tuy nhiên đa phần các công ty mới thành lập chưa có kế toán hoặc kế toán chưa có nhiều kinh nghiệm nên sẽ rất lúng túng khi không rõ là phải làm những gì và làm như thế nào? Để tránh bị xử phạt vi phạm hành chính do không thực hiện đúng và đầy đủ các quy định pháp luật, Luật Everest lưu ý các doanh nghiệp mới thành lập thực hiện các thủ tục sau:

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Thứ nhất, mở tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp, thông báo tài khoản ngân hàng với Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh/thành phố

Sau khi thành lập công ty việc mở tài khoản ngân hàng cho công ty không phải là việc làm bắt buộc. Tuy nhiên, đó cũng là một trong những việc nhất thiết phải làm. Bởi lẽ:

(i) Sử dụng tài khoản ngân hàng trong giao dịch thể hiện tính chuyên nghiệp của một công ty;
(ii) Sử dụng tài khoản ngân hàng giúp việc quản lý thanh toán lương tiện lợi; thanh toán hoặc nhận thanh toán đối với trường hợp có khoảng cách địa lý xa với đối tác;
(iii) Sử dụng tài khoản trong thanh toán các giao dịch có giá trị trên 20 triệu đồng giúp hợp lệ ghi nhận khấu trừ trong kế toán – thuế theo quy định về kế toán thuế.

Như vậy, việc mở tài khoản ngân hàng cho doanh nghiệp sẽ do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tiến hành hoặc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức thực hiện . Hồ sơ chuẩn bị đăng ký mở tài khoản ngân hàng bao gồm

(i) 01 bản công chứng “Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp”;
(ii) 01 bản công chứng “Chứng minh nhân dân” của người đại diện pháp luật ghi trên giấy phép;
(iii) 01 bản công chứng “Thông báo về việc đăng tải thông tin con dấu doanh nghiệp”;Mang theo con dấu doanh nghiệp khi đến làm thủ tục hoặc ủy quyền cho Luật Everest hỗ trợ thực hiện;
(iv) Đăng ký chữ ký số để nộp thuế điện tử và báo cáo thuế qua mạng Internet;
(v) Đăng ký nộp thuế điện tử từ một ngân hàng mà doanh nghiệp đã đăng ký mở tài khoản

Thông báo tài khoản ngân hàng với Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội.Hồ sơ thông báo tài khoản ngân hàng gồm:

(i) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (thay đổi thông tin đăng ký thuế);
(ii) Hợp đồng cung cấp dịch vụ pháp lý (Hợp đồng ủy quyền) để Luật Everest thực hiện thủ tục (nếu nhờ dịch vụ của Luật Everest);
(iii) Thời gian thực hiện: 04-05 ngày làm việc.

Thứ hai, nộp tờ khai thuế môn bài và nộp thuế môn bài

Thông tư 302/2016/TT-BTC của Bộ tài chính quy định mức thu lệ phí môn bài:


"1. Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như sau: a) Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng: 3.000.000 (ba triệu) đồng/năm; b) Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống: 2.000.000 (hai triệu) đồng/năm; c) Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác: 1.000.000 (một triệu) đồng/năm. Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức hướng dẫn tại khoản này căn cứ vào vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc ghi trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc ghi trong điều lệ hợp tác xã. Trường hợp không có vốn điều lệ thì căn cứ vào vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư. Tổ chức nêu tại điểm a, b khoản này có thay đổi vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư thì căn cứ để xác định mức thu lệ phí môn bài là vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư của năm trước liền kề năm tính lệ phí môn bài. Trường hợp vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư được ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bằng ngoại tệ thì quy đổi ra tiền đồng Việt Nam để làm căn cứ xác định mức lệ phí môn bài theo tỷ giá mua vào của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng nơi người nộp lệ phí môn bài mở tài khoản tại thời điểm người nộp lệ phí môn bài nộp tiền vào ngân sách nhà nước."

Như vậy, mức thu lệ phí môn bài:

(i) Doanh nghiệp có vốn điều trên 10 tỷ đồng: 3.000.000 đồng/năm;

(ii) Doanh nghiệp có vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng trở xuống: 2.000.000 đồng/năm;

- Thời hạn nộp tờ khai, nộp thuế môn bài:

Theo quy định tại Điều 5 Nghị định 139/2016 về lệ phí môn bài: "1. Khai lệ phí môn bài được thực hiện như sau: a) Khai lệ phí môn bài một lần khi người nộp lệ phí mới ra hoạt động kinh doanh, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh; b) Trường hợp người nộp lệ phí mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đăng ký thuế."

Như vậy, thời hạn nộp tờ khai và thuế môn bài ấn định 02 trường hợp. Trường hợp thứ nhất, nếu doanh nghiệp đã phát sinh hoạt động kinh doanh thì phải nộp và kê khai thuế môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh. Trường hợp thứ hai, người nộp lệ phí mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đăng ký thuế. Tuy nhiên, việc xác định thời hạn bắt đầu kinh doanh không rõ ràng nên cách áp dụng thời hạn kê khai và nộp thuế môn bài của cơ quan quản lý thuế chưa thống nhất nên tốt nhất doanh nghiệp cần nộp và kê khai thuế môn bài sớm nhất có thể (trước ngày cuối cùng của tháng được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp).

Thứ ba về làm biển Công ty

Doanh nghiệp bắt buộc phải treo biển tại trụ sở.

Thứ tư về mua chữ ký số điện tử để thực hiện nộp thuế điện tử

Từ ngày 01/7/2013, Luật số 21/2012/QH13 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế có hiệu lực: các doanh nghiệp phải kê khai nộp thuế qua mạng. Cụ thể như sau: Khoản 4, Điều 1, Luật số 21/2012/QH 13 ban hành ngày 20 tháng 11 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế thì nghĩa vụ của người nộp thuế có bổ sung như sau:

“Nếu người nộp thuế là tổ chức kinh doanh tại địa bàn có cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin phải thực hiện kê khai, nộp thuế, giao dịch với cơ quan quản lý thuế thông qua phương tiện điện tử theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử."

Có thể thông qua Luật Everest để có mức phí sử dụng chữ ký số giá ưu đãi và dịch vụ hỗ trợ tốt nhất;

Thứ năm thông báo áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng

- Điều kiện để được chấp thuận: Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập có thực hiện đầu tư, mua sắm, nhận góp vốn bằng tài sản cố định, máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ hoặc có hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh.

- Hồ sơ gồm:

(i) 02 Thông báo áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ (mẫu 06/GTGT ban hành kèm theo theo Thông tư 156/2013/TT-BTC);

(ii) 01 Bản sao công chứng đăng ký kinh doanh;

(iii) 01 Bản sao công chứng CMND người đại diện theo pháp luật;

(iv) 01 Bản sao công chứng Hợp đồng thuê địa điểm và giấy tờ nhà đất công chứng của địa điểm thuê.

Thứ sáu về nghị đặt in hóa đơn và đặt in hóa đơn

- Hồ sơ đề nghị đặt in hóa đơn làm thành 02 bộ gồm:

(i) 02 đơn đề nghị đặt in hóa đơn đặt in ( Mẫu 3.14 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC)

(ii) 02 bản sao Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh;

(iii) 02 bản sao thông báo chấp thuận áp dụng phương pháp tính thuế GTGT của Cơ quan Thuế.

- Sau khi nộp hồ sơ đề nghị đặt in hóa đơn trong vòng 03-04 ngày, cơ quan thuế sẽ tiến hành kiểm tra trụ sở để xem xét chấp thuận hay không (kiểm tra có thể có hẹn trước hoặc đột xuất, do đó doanh nghiệp cần thu xếp có nhân sự túc trực tại Văn phòng trong thời gian nộp hồ sơ đặt in hóa đơn).

- Các nội dung cần chuẩn bị khi cơ quan thuế xuống kiểm tra:

(i) Treo biển tại trụ sở chính;

(ii) Hợp đồng thuê nhà; CMND+ hộ khẩu của chủ nhà

(iii) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản công chứng);

(iv) Đăng ký kinh doanh;

(v) Con dấu của doanh nghiệp;

(vi) Thông báo chấp thuận áp dụng phương pháp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ;

(vii) Bố trí văn phòng làm việc để thể hiện doanh nghiệp có hoạt động;

(viii) Nhân viên/đại diện theo pháp luật để tiếp cơ quan thuế.

- Trường hợp doanh nghiệp không đủ điều kiện đặt in hóa đơn thì phải tiến hành mua hóa đơn từ Cơ quan thuế để sử dụng thì làm hồ sơ, thủ tục mua hóa đơn tại Chi cục Thuế/ Cục thuế. Hồ sơ chuẩn bị (02 bộ) gồm:

(i) 02 Đơn đề nghị mua hóa đơn ( Mẫu 3.3 Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC);

(ii) 02 Bản cam kết – Mẫu số 3.16 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC)

(iii) 02 bản sao thông báo chấp thuận áp dụng phương pháp tính thuế GTGT của cơ quan thuế

(iv) 02 bản sao Thông báo chấp thuận đăng ký DV nộp thuế điện tử qua ngân hàng

(v) 02 Chứng từ xác nhận đã nộp thuế Môn bài

(vi) 02 bản sao giấy phép đăng ký doanh nghiệp

(vii) 02 bản sao CMND của người đại diện pháp luật

Luật gia Nguyễn Thị Bích Phượng - Tổ Tư vấn pháp luật doanh nghiệp Công ty Luật TNHH Everest, tổng hợp

Khuyến nghị:

  1. Bài viết được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị đây chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 19006198, E-mail: [email protected], [email protected].