-->

Trường hợp làm thêm giờ vào ban đêm thì được tính như sau: Nếu vào ngày bình thường thì được tính bằng 150% + 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương. Nếu vào ngày nghỉ hàng tuần thì được tính bằng 200% + 20 % tiền lương tính theo đơn giá tiền lương...

Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm: Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%.

Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau: a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%; b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%...

Tiền lương làm thêm giờ vào ban ngày (nếu được bố trí nghỉ bù) = Tiền lương giờ X 100% X Số giờ thực tế làm thêm.

Hỏi: Tôi không hiểu cách tính tiền lương làm thêm giờ của công ty tôi làm như nào. Vậy Luật sư cho biết, tôi có thể gọi Tổng đài tư vấn pháp luật như thế nào? (Thu Trang - Bắc Ninh)

Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Nếu công ty không trả lương làm thêm giờ thì người lao động có thể làm đơn khiếu nại đến công ty yêu cầu công ty trả lời bằng văn bản.

Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau: Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%...

Làm thêm giờ trong ngày thường thì sẽ được tính ít nhất bằng 150%, ngày nghỉ ít nhất bằng 200% và ngày lễ ít nhất bằng 300%. Nếu làm việc vào ban đêm thì sẽ được trả thêm bằng 30% tiền lương ban ngày, làm thêm ban đêm sẽ được tính thêm 20% nữa.

Tiền lương phép năm hay tiền lương làm thêm giờ đều là tiền lương theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2012.

Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007, sửa đổi bổ sung năm 2012 quy định miễn thuế đối với phần tiền lương làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương làm việc ban ngày, làm trong giờ.

Tiền lương làm thêm giờ, làm thêm vào ban đêm được quy định tại Điều 97 Bộ luật Lao động năm 2012.

Tiền lương làm thêm giờ của người lao động tùy vào thời điểm làm thêm mà có cách tính khác nhau.

Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau: a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%; b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%...

Tiền lương làm thêm giờ = Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300% x Số giờ làm thêm.

Tiền lương làm thêm giờ trong thời gian thử việc sẽ được tính theo mức lương trong hợp đồng thử việc (ít nhất phải bằng 85% mức lương chính thức).

Luật sư tư vấn về trường hợp người sử dụng lao động không trả tiền lương làm thêm giờ cho người lao động trong hợp đồng mùa vụ.

Giờ làm việc ban đêm được tính từ 22 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau.

Phạm vi điều chỉnh của Bộ luật lao động 2014 là điều chỉnh quan hệ lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động phát sinh từ hợp đồng lao động.

Người lao động làm thêm giờ được trả lương làm thêm giờ tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau: c) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300%, chưa kể tiền lương ngày lễ...