-->

Người sử dụng lao động không trả tiền lương làm thêm giờ, xử lý như thế nào?

Nếu công ty không trả lương làm thêm giờ thì người lao động có thể làm đơn khiếu nại đến công ty yêu cầu công ty trả lời bằng văn bản.

Hỏi: Tôi nằm trong biên chế làm bên lâm nghiệp. Theo lịch công tác của tôi là làm 05 ca liên tục, mỗi ca tính từ 07 giờ ngày hôm trước đến 07 giờ ngày hôm sau (làm cả ngày và đem) ngày và đêm. Năm 2014 tôi có được hưởng tiền làm thêm giờ nhung năm 2015 không được hưởng nữa. Nhờ Luật sư cho tôi hỏi lịch công tác của tôi có đúng quy định của pháp luật không? Và tôi làm như vậy có được trợ cấp làm thêm giờ không? (Bùi Văn Quang - Thái Bình)


Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Ngô Đức Cường - Tổ tư vấn pháp luật lao động của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Theo quy định tại Điều 104 Bộ luật Lao động năm 2012 thì thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và 48 giờ trong 01 tuần. Người sử dụng lao động có quyền quy định làm việc theo giờ hoặc ngày hoặc tuần; trường hợp theo tuần thì thời giờ làm việc bình thường không quá 10 giờ trong 01 ngày, nhưng không quá 48 giờ trong 01 tuần. Như vậy, Bộ luật Lao động có quy định thời giờ làm việc bình thường một ngày không đươc quá 8 tiếng một ngày. Nếu có làm thêm giờ thì cũng được quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 1 ngày. Tổng cộng 1 ngày không được làm quá 12 tiếng tính cả thời gian làm thêm giờ. VIệc công ty anh yêu cầu làm 12 tiếng mà không tính thời gian làm thêm giờ là trái vơi quy định của pháp luật. Điều 105 Bộ luật cũng quy định "Giờ làm việc ban đêm được tính từ 22 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau". Thời gian ngoài thời gian này anh (chị) phải làm thêm thì sẽ được trả lương làm thêm giờ. Tiền lương làm thêm giờ cụ thể như sau: "1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau: a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%; b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%; c) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày. 2. Người lao động làm việc vào ban đêm, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường. 3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày”.

Nếu công ty không trả lương làm thêm giờ cho anh (chị) thì anh (chị) có thể làm đơn khiếu nại đến công ty yêu cầu công ty trả lời bằng văn bản. Nêu công ty không trả lời hoặc không giải quyết thì anh (chị) có thể gửi đơn đề nghị Phòng Lao động thương binh xã hội giải quyết tranh chấp. Nếu không giải quyết được thì anh (chị) hoàn toàn có thể nộp đơn khởi kiện ra Tòa án nhân dân huyện nơi công ty có trụ sở.

Khuyến nghị:
  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.