-->

Làm thêm thứ 7 và đã được nghỉ bù thì có được hưởng tiền lương làm thêm giờ không?

Tiền lương làm thêm giờ vào ban ngày (nếu được bố trí nghỉ bù) = Tiền lương giờ X 100% X Số giờ thực tế làm thêm.

Hỏi: Tôi đang công tác tại cơ quan hành chính sự nghiệp, hàng tuần làm việc từ thứ 2 đến thứ 6; ngày thứ 7 và chủ nhật được nghỉ . Thỉnh thoảng có nhiệm vụ cần làm gấp, tôi phải làm thêm giờ vào thứ 7 nhưng cơ quan tôi không thanh toán theo chế độ làm thêm giờ theo điều 97 của luật lao động 2012 mà chỉ cho tôi nghỉ bù. Như vậy đúng hay sai? Nếu đúng thì cơ quan tôi đã thực hiện theo quy định của văn bản nào? (Phạm Văn Điệp - Thái Nguyên)


>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Ngô Đức Cường - Tổ tư vấn pháp luật lao động của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Tại Điều 110 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định như sau: “1.Mỗi tuần, người lao động được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục. 2.Người sử dụng lao động có quyền quyết định sắp xếp ngày nghỉ hằng tuần vào ngày chủ nhật hoặc một ngày cố định khác trong tuần nhưng phải ghi vào nội quy lao động”. Theo đó, người sử dụng lao động phải sắp xếp ít nhất 1 ngày nghỉ cho người lao động và có quyền quyết định một ngày cố định trong tuần, nhưng phải đảm bảo đã được ghi nhận vào nội quy lao động. Trong trường hợp của anh (chị), việc cơ quan đề nghị NLĐ làm thêm buổi sáng thứ nếu chưa được ghi vào nội quy lao động thì sẽ là trường hợp làm thêm vào ngày nghỉ. Theo Khoản 1 Điều 106 Bộ luật lao động 2012 thì: “làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường được quy định trong pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc theo nội quy lao động”. Đồng thời tại Điểm b Khoản 1 Điều 97 quy định về tiền lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ hằng tuần: “ít nhất bằng 200% tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm”. Tại điểm b, khoản 2 Mục IV, Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 5/1/2005 của liên bộ Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức,viên chức, quy định trường hợp làm thêm giờ vào ban ngày, nếu được bố trí nghỉ bù những giờ làm thêm thì được hưởng tiền lương làm thêm giờ vào ban ngày áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày nghỉ hàng tuần như sau: “Tiền lương làm thêm giờ vào ban ngày (nếu được bố trí nghỉ bù) = Tiền lương giờ X 100% X Số giờ thực tế làm thêm”. Như vậy, nếu anh (chị) làm thêm vào ngày nghỉ và đã được sắp xếp nghỉ bù vào một ngày khác trong tuần thì anh (chị) sẽ được nhận 100% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm cho số giờ làm thêm.

Khuyến nghị:
  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.