Hợp đồng tặng cho đất đai phải được công chứng, chứng thực.

Tặng cho bất động sản phải được lập thành văn bản có công chứng, chứng thực hoặc phải đăng ký, nếu bất động sản phải đăng ký quyền sở hữu theo quy định của luật

Nếu quyền sử dụng đất được cấp cho hộ gia đình và em trai bạn có tên trong sổ hộ khẩu vào thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho bạn phải có sự đồng ý của em trai bạn.

Điều kiện để thực hiện các giao dịch liên quan đến đất đai như tặng cho, chuyển đổi, mua bán…là phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đất không có tranh chấp, quyền sử dụng đất không bị kê biên để đảm bảo thi hành án và đất vẫn còn thời hạn sử dụng đất.

Trường hợp có vi phạm về điều kiện được cấp giấy chứng nhận, bạn có thể gửi kiến nghị tới cơ quan đã cấp giấy chứng nhận trước đây để tiến hành thẩm tra sau đó tiến hành thu hồi giấy chứng nhận đã cấp.

Theo quy định của pháp luật tài chính, bố mẹ tặng cho con cái nhà đất thì sẽ con cái sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân.

Khi tặng cho quyền sử dụng đất cho anh trai ruột được miễn thuế thu nhập cá nhân những vẫn phải chịu các khoản lệ phí về đo đạc.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp bố mẹ chỉ nói miệng sẽ tặng quyền sử dụng đất cho con, hợp đồng tặng cho có hiệu lực không.

Trường hợp người chết không để lại di chúc, di sản thừa kế được chia theo pháp luật

Điều 33 luật hôn nhân gia đình năm 2014 quy định về tài sản chung của vợ chồng.

Vợ, chồng bình đẳng với nhau về quyền, nghĩa vụ trong việc tạo lập, chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung; Việc định đoạt tài sản chung phải có sự thỏa thuận bằng văn bản của vợ chồng trong trường hợp tài sản là bất động sản.

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng

Để lấy lại diện tích đất đó, gia đình bạn cần phải giấy tờ chứng minh được mảnh đất này là thuộc quyền sử dụng của mẹ bạn.

Trường hợp trong hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất có điều khoản về việc cậu bạn phải phụng dưỡng bà của bạn, khi cậu bạn vi phạm điều kiện này thì bà của bạn có quyền đòi lại quyền sử dụng đất đã tặng cho trước đó.

Trường hợp tặng cho quyền sử dụng đất phải được thực hiện thành văn bản có công chứng, chứng thực, phải đăng ký quyền sở hữu.

Hợp đồng tặng cho động sản có hiệu lực khi bên được tặng cho nhận tài sản; đối với động sản mà pháp luật có quy định đăng ký quyền sở hữu thì hợp đồng tặng cho có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký.

Năm 1990, bố mẹ tôi chia đôi mảnh đất và làm giấy tờ cho hai em trai tôi. Đến nay, mẹ tôi đã mất, hai em của tôi cũng đã mất. Hai cô em dâu (vợ của hai người em), cho rằng, đất này đã là của em họ, hỗn láo và nay muốn đuổi bố tôi ra khỏi nhà...

Trường hợp người đang sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên nhận chuyển quyền sử dụng đất chỉ có Giấy chứng nhận của bên chuyển quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng...

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

GCNQSDĐ bị thế châp sẽ không thực hiện được thủ tục sang đăng ký biến động.