-->

Mỗi hộ gia đình cử một người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ làm chủ hộ để thực hiện và hướng dẫn các thành viên trong hộ thực hiện quy định về đăng ký, quản lý cư trú.

Chủ sở hữu có quyền bán đất thuộc sở hữu của mình mà không phụ thuộc vào ý chỉ của người khác.

Việc ai đứng tên làm chủ hộ trong sổ hộ khẩu là do các cá nhaantrong gia đình tự thoả thuận và cử ra một người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định để đứng tên. Pháp luật không quy định bắt buộc chủ hộ phải là người chồng hay người chồng.

Điều 27 Luật cư trú năm 2006, sửa đổi bổ sung năm 2013 quy định về trường hợp chồng về ở với vợ, có cùng một chỗ ở hợp pháp được tách khẩu khi chủ hộ đồng ý cho tách sổ hộ khẩu bằng văn bản.

Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con.

Điểm d khoản 1 Điều 22 Luật Cư trú năm 2006 quy định người ra nước ngoài để định cư sẽ bị xóa đăng ký thường trú trong nước.

Điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương được quy định tại điều 20 Luật Cư trú năm 2006, sửa đổi bổ sung năm 2013 có bao gồm trường hợp con về ở với cha, mẹ.

Khi đăng ký kết hôn, hai bên nam, nữ phải nộp Tờ khai (theo mẫu quy định) và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân. Trong trường hợp một người cư trú tại xã, phường, thị trấn này, nhưng đăng ký kết hôn tại xã, phường, thị trấn khác, thì phải có xác nhận..

Người có trách nhiệm đi đăng ký khai tử nộp tờ khai theo mẫu quy định và Giấy báo tử hoặc giấy tờ khác thay giấy báo tử cho cơ quan đăng ký hộ tịch.

Sổ hộ khẩu được cấp cho từng hộ gia đình. Mỗi hộ gia đình cử một người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ làm chủ hộ để thực hiện và hướng dẫn các thành viên trong hộ thực hiện quy định về đăng ký, quản lý cư trú.

Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: Cá nhân, chủ hộ gia đình không thực hiện đúng quy định về đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú hoặc điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú...

Khi bạn làm hồ sơ ly hôn, nếu như vợ chồng bạn đã nhập khẩu thì chỉ cần một bản sao sổ hộ khẩu chung là được. Tuy nhiên, do 2 bạn chưa nhập khẩu nên cần cung cấp bản sao sổ hộ khẩu của cả hai người cho Tòa án có thẩm quyền giải quyết.

Thành phần hồ sơ bắt buộc phải có chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu của vợ và chồng. Nếu không đáp ứng đủ yêu cầu về hồ sơ, Tòa án có thể bác đơn xin ly hôn.

Vợ, chồng hoặc cả hai người có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn

Quan hệ vợ chồng được xác lập trước 03/01/1987 thì được khuyến khích kết hôn, thời điểm này pháp luật công nhận là quan hệ vợ chồng. Có yêu cầu ly hôn thì được Toà án thụ lý giải quyết theo quy định về ly hôn của Luật hôn nhân và gia đình năm 2000...

Người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có nhu cầu tách sổ thì được làm thủ tục tách sổ hộ khẩu mà không phụ thuộc vào điều kiện của những người thân khác trong gia đình.

Thực trạng hiện nay xảy ra nhiều trường hợp cá nhân cùng tên trong sổ hộ khẩu không tách được hộ khẩu do chủ hộ không cho mượn sổ hộ khẩu để đến cơ quan nhà nước thực hiện thủ tục theo quy định pháp luật.

Trong trường hợp vợ chồng cùng yêu cầu ly hôn, nếu xét thấy hai bên thật sự tự nguyện ly hôn và đã thỏa thuận về việc chia tài sản, việc trông nom,...

Trình tự, thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự tại Bộ Ngoại giao được quy định cụ thể tại Điều 14 Nghị định số 111/2011/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo quy định của Điều 20 Luật cư trú năm 2006, người được người có sổ hộ khẩu đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu nếu thuộc trường hợp: “Vợ về ở với chồng, chồng về ở với vợ, con về ở với cha mẹ, cha mẹ về ở với con".