-->

Người nước ngoài chỉ được sở hữu căn hộ hoặc nhà ở riêng lẻ trong các dự án xây dựng nhà ở mà không được mua nhà ở ngoài dự án.

Thửa đất đang sử dụng được hình thành từ trước ngày văn bản quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về diện tích tối thiểu được tách thửa có hiệu lực thi hành mà diện tích thửa đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu...

Mức xử phạt chủ đầu tư khi chậm giao giấy chứng nhận nhà ở sẽ căn cứ theo thời gian chậm giao và số lượng chủ sở hữu nhà ở bị vi phạm theo quy định của pháp luật.

Chủ sở hữu nhà ở được chứng nhận quyền sở hữu nhà ở nếu thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về nhà ở và có giấy tờ chứng minh việc tạo lập hợp pháp về nhà ở.

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài muốn được công nhận quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam thì phải đáp ứng một số điều kiện theo quy định của Luật Nhà ở 2014 như được phép nhập cảnh vào Việt Nam, có nhà ở hợp pháp tại Việt Nam thông qua hình thức mua, nhận tặng cho,...

Khi nào phải thực hiện thủ tục xin cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất ?

Trường hợp nếu anh/chị có các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà ở của mình thì bạn hoàn toàn có quyền được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được thực hiện như thế nào? hồ sơ gồm những gì?

Giấy tờ về mua bán hoặc nhận tặng cho hoặc đổi hoặc nhận thừa kế nhà ở đã có chứng nhận của công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Người để lại tài sản thừa kế mang quốc tịch Mỹ, do vậy việc chia thừa kế sẽ được áp dụng pháp luật của Mỹ, tuy nhiên đối với căn nhà ở Việt Nam sẽ áp dụng quy định của pháp luật Việt Nam để giải quyết.

Nhà nước khuyến khích các bên tranh chấp đất đai tự hòa giải hoặc giải quyết tranh chấp đất đai thông qua hòa giải ở cơ sở

Giá trị pháp lý của việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở.

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hai bên sau khi công chứng thì nộp cho phòng Văn phòng đăng ký đất đai để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Hộ gia đình và cá nhân, cộng đồng dân cư phải khai báo với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất về việc bị mất Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng...