Xin cấp lại Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cần những thủ tục gì?

Hộ gia đình và cá nhân, cộng đồng dân cư phải khai báo với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất về việc bị mất Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng...

Hỏi: Gia đình tôi có một ngôi nhà và đất vườn khoảng 2000m2 làm trước năm 1985 sau đó cha mẹ tôi qua đời lúc đó các chị em tôi còn nhỏ đi vào Nam sinh sống. Đề nghị luật sư tư vấn nay tôi về lại để xin cất nhà trên mảnh vườn cũ đó thờ cúng cha mẹ tôi có được không? Hiện tại mảnh đất này ông Anh gọi cha tôi là chú ruột đứng tên hiện nay tôi không có chứng từ gì để chứng minh cả vì trước đây nhà tôibị cháy, bà con trong họ hàng ai cũng biết thực sự về điều này. (Thanh Tùng- Bắc Giang)

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Hồng Ngọc - Tổ tư vấn pháp luật đất đai Công ty Luật TNHH Everest trả lời:

Thứ nhất, cần phải xác định nguồn gốc đất để xác định chủ sở hữu của mảnh đất trong trường hợp này là ai, theo thông tin mà anh/chị cung cấp thì trước đây mảnh đất trên là của bố mẹ anh/chị, cha mẹ anh/chị qua đời thì phần di sản là mảnh đất đó là tài sản thừa kế bố, mẹ anh/chị để lại cho các con. Tức mảnh đất đó đáng lẽ phải là của các chị em nhà anh/chị.

Nếu thông tin hiện có trên mảnh đất đó là sai thì anh/chị có thể làm đơn yêu cầu thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
đó và tiến hành làm các thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Anh/chị cần chú ý đến các giấy tờ chứng minh cha anh/chị là chủ sở hữu đối với mảnh đất, sở hữu nhà khi làm thủ tục cấp lại giấy chứng nhận quyềnsử dụng đất theo Điều 100 hoặc Điều101 Luật đất đai 2013. Anh/chị có thể tham khảo tại Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người đang sử dụng đất.

Thứ hai,quy định Cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do bị mất như sau: “1. Hộ gia đình và cá nhân, cộng đồng dân cư phải khai báo với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất về việc bị mất Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, trừ trường hợp mất giấy do thiên tai, hỏa hoạn. Tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải đăng tin mất Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương. 2. Sau 30 ngày, kể từ ngày niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã đối với trường hợp của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư hoặc kể từ ngày đăng tin lần đầu trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương đối với trường hợp của tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người bị mất Giấy chứng nhận nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận. 3. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ; trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp chưa có bản đồ địa chính và chưa trích đo địa chính thửa đất; lập hồ sơ trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 37 của Nghị định này ký quyết định hủy Giấy chứng nhận bị mất, đồng thời ký cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã”. (Điều 77 Nghị định 43/2014/NĐ-CP Hướng dẫn thi hành Luật đất đai).

Như vậy,anh/chị cần xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng do bị mất, sau khi được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng do bị mất thì anh/chị có thể xây lại ngôi nhà trên phần diện tích trước đây.

Khuyến nghị:
  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected]
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật đất đai mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.