-->

Căn cứ giải quyết tranh chấp tên miền theo yêu cầu của nguyên đơn được quy định tại khoản 2 Điều 16 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng.

Điều 5 Nghị định 164/2004/NĐ-CP quy định về kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất để đảm bảo thi hành án thì việc kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất đã thế chấp sẽ được thực hiện theo quy định cụ thể.

Trong trường hợp vợ mất năng lực hành vi dân sự thì chồng là người giám hộ; nếu chồng mất năng lực hành vi dân sự thì vợ là người giám hộ.

Điều 2 Thông tư liên tịch 15/2015/TTLT_BTNMT_BNV_BTC về nhiệm vụ, quyền hạn của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thì cơ quan này chỉ có cơ quan này chỉ được thu phí và lệ phí khi thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Sự có mặt của nguyên đơn tại phiên tòa 1.Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ nhất, đương sự hoặc người đại diện của họ, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự phải có mặt; trường hợp có người vắng mặt thì Hội đồng xét xử hoãn phiên tòa...

Toà án vẫn tiến hành xét xử vụ án trong các trường hợp sau đây: Nguyên đơn, bị đơn hoặc người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên toà có đơn đề nghị Toà án xét xử vắng mặt...

Sự có mặt của nguyên đơn tại phiên tòa:1.Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ nhất, đương sự hoặc người đại diện của họ, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự phải có mặt...

Khi vợ hoặc chồng yêu cầu ly hôn mà hòa giải tại Tòa án không thành thì Tòa án giải quyết cho ly hônnếu có căn cứ về việc vợ, chồng có hành vi bạo lực gia đình hoặc vi phạm nghiêm trọng quyền, nghĩa vụ của vợ, chồng làm cho hôn nhân lâm...

Điều 33 Nghị định số 58/2009/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự có quy đinh về mức phí, thủ tục thu nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án.

Đương sự có nghĩa vụ gửi cho đương sự khác hoặc người đại diện hợp pháp của họ bản sao đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ, trừ tài liệu, chứng cứ mà đương sự khác đã có.

Vụ án dân sự trong phạm vi bài viết này được hiểu theo nghĩa rộng, bao gồm các vụ án về tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp nguyên đơn của vụ án dân sự không đồng ý hòa giải nên không có mặt khi tòa án triệu tập.

Nguyên đơn, bị đơn hoặc người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên toà có đơn đề nghị Toà án xét xử vắng mặt thì Tòa án vẫn tiến hành xét xử.

Tòa án vẫn giải quyết ly hôn khi nguyên đơn vắng mặt tại tòa trong trường hợp nguyên đơn phải có đơn đề nghị xét xử vắng mặt.

Tòa án vẫn tiến hành xét xử vụ án trong trường hợp nguyên đơn, bị đơn...vắng mặt tại phiên tòa có đơn đề nghị tòa án xét xử vắng mặt.

Bị đơn đã được Toà án triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà vẫn cố tình vắng mặt.2. Đương sự không thể tham gia hoà giải được vì có lý do chính đáng.

Việc rút đơn khởi kiện có thể ở các giai đoạn tố tụng khác nhau nên việc đồng ý của bị đơn đối với việc rút đơn khởi kiện này có thể kéo theo những hậu quả pháp lý khác nhau.

Bị đơn có quyền đồng ý hoặc không đồng ý với việc rút đơn khởi kiện của nguyên đơn trong hai giai đoạn tố tụng: giai đoạn xét xử phúc thẩm; giai đoạn xét xử sơ thẩm sau khi có quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm.

Toà án phải nhận đơn khởi kiện do đương sự nộp trực tiếp tại Toà án hoặc gửi qua bưu điện và phải ghi vào sổ nhận đơn.