-->

Khi Nhà nước thu hồi đất mà gây thiệt hại đối với vật nuôi là thủy sản thì việc bồi thường về giải phóng mặt bằng phải tuân theo quiy định tại Điều 90 Của Luật Đất đai năm 2013.

Cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở thì không bắt buộc phải công chứng, chứng thực hợp đồng (trừ khi các bên có nhu cầu).

Theo đó, đất được bồi thường nằm trong phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi cơ quan nhà nước thu hồi đất, nên rất khó có thể chỉnh sửa lại phương án bồi thường đất đã được phê duyệt trướcđó.

Điều 74 Luật Đất đai 2013 quy định nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Hành vi làm hồ sơ giả hồ sơ đất đai để nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng là một hành vi vi phạm pháp luật. Tùy vào tính chất, mức độ vi phạm có thể bị xử phạt vi phạm hành chính, xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cá nhân nộp thuế khoán khai thuế khoán một năm một lần tại Chi cục Thuế nơi cá nhân có địa điểm kinh doanh và không phải quyết toán thuế.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp bồi thường đất khi giải phóng mặt bằng.

Luật sư Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về tư vấn về đền bù khi mất giấy tờ chuyển nhượng đất.

Nếu hộ gia đình xây dựng nhà xưởng sản xuất trên đất trồng lúa là trái với quy định của pháp luật, thì không cần phải thực hiện chế độ bồi thường giải phóng mặt bằng cho người đang sử dụng đất đó, mà chỉ thông báo cho người đang sử dụng đất...

Khoản 2 Điều 29 Luật đất đai 2013 về thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục cấp giấy phép Chặt cây, tỉa cành và dịch chuyển cây xanh phục vụ cho thi công dự án, giải phóng mặt bằng xây dựng.

Trình tự thu hồi đất được quy định tại Luật Đất đai năm 2013

Luật sư tư vấn về trường hợp bồi thường thu hồi đất và giải phòng mặt bằng khi quyết định thu hồi đất khéo dài chưa thực hiện.