-->

Mức đền bù đối với tài sản trên đất khi nhà nước giải phóng mặt bằng

Khi Nhà nước thu hồi đất mà gây thiệt hại đối với vật nuôi là thủy sản thì việc bồi thường về giải phóng mặt bằng phải tuân theo quiy định tại Điều 90 Của Luật Đất đai năm 2013.

Hỏi : Gia đình tôi nằm trong khu vực đền bù giải phóng mặt bằng, vậy tôi muốn hỏi, thủy sản tôi nuôi trồng ở đó có mức giá đền bù như thế nào ? Tôi có 3 bể nuôi lươn chưa đến ngày thu hoạch, vậy giá đền bù các bể lươn đó được tính ra sao? (Phú Nhơn - Bình Định)

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguy
ễn Bảo An - Tổ tư vấn pháp luật bất động sản của Công ty Luật TNHH Everest- trả lời:

Khoản 2 điều 90 luật đất đai 2013 quy định về bồi thường đối với cây trồng, vật nuôi như sau:

"2.Khi Nhà nước thu hồi đất mà gây thiệt hại đối với vật nuôi là thủy sản thì việc bồi thường thực hiện theo quy định sau đây: a) Đối với vật nuôi là thủy sản mà tại thời điểm thu hồi đất đã đến thời kỳ thu hoạch thì không phải bồi thường; b) Đối với vật nuôi là thủy sản mà tại thời điểm thu hồi đất chưa đến thời kỳ thu hoạch thì được bồi thường thiệt hại thực tế do phải thu hoạch sớm; trường hợp có thể di chuyển được thì được bồi thường chi phí di chuyển và thiệt hại do di chuyển gây ra; mức bồi thường cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định”.

Căn cứ vào quy định này thì khi bạn bị nhà nước thu hồi đất, nếu bạn có diện tích nuôi trồng thủy sản mà số vật nuôi thủy sản này chưa đến thời kỳ thu hoạch thì sẽ được bồi thường thiệt hại thực tế do phải thu hoạch sớm, mức bồi thường này thường tính trên cơ sở mức chênh lệch giá bán nếu thu hoạch đúng thời kỳ so với giá bán phải thu hoạch sớm.

Bên cạnh đấy nếu như có thể di chuyển được sẽ bồi thường những thiệt hại do phải di chuyển cũng như chi phí để di chuyển.

Mức bồi thường cụ thể như thế nào, bạn sẽ được bồi thường bao nhiêu sẽ do UBND cấp tỉnh nơi có mảnh đất quy định.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật bất động sản mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.