Khi xử phạt tù không quá ba năm, căn cứ vào nhân thân của người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, nếu xét thấy không cần phải bắt chấp hành hình phạt tù, thì Tòa án cho hưởng án treo và ấn định thời gian thử thách từ một năm đến năm năm.

Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:a) Lao động nữ mang thai;b) Lao động nữ sinh con;c) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi;...

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về điều kiện hưởng bảo hiểm thai sản.

Luật sư tư vấn một số trường hợp về hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động chưa đủ điều kiện hưởng hưu trí hàng tháng.

Luật sư tư vấn điều kiện hưởng chế độ thai sản của lao động nữ...

Điều kiện hưởng chế độ thai sản: 1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: a) Lao động nữ mang thai; b) Lao động nữ sinh con;...

Khi công ty xuất hàng hóa vào trong khu chế xuất thì phải tiến hành làm thủ tục hải quan theo quy định tại Điều 74 thông tư 38/2015/TT-BTC.

Mức, thời gian, địa điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp:1. Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 05 lần...