Nghĩa vụ của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật: 1. Không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động...

Nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật: Phải nhận người lao động trở lại làm việc theo hợp đồng lao động đã giao kết và phải trả tiền lương,BHXH, bảo hiểm y tế trong những ngày người lao động không được làm việc...

Nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật: 1. Phải nhận người lao động trở lại làm việc theo hợp đồng lao động đã giao kết và phải trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế...

Vệc chấm dứt hợp đồng lao động của cá nhân là trái với quy định của pháp luật và cá nhân phải thực hiện nghĩa vụ khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.

Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, người lao động phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động

Những hành vi người sử dụng lao động không được làm khi giao kết, thực hiện hợp đồng lao động: 1. Giữ bản chính giấy tờ tuỳ thân, văn bằng, chứng chỉ của người lao động...

Nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật: Phải nhận người lao động trở lại làm việc theo hợp đồng lao động đã giao kết và phải trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế...

Nghĩa vụ của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật: 1. Không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động...

Phải có sự tham gia của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở

Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật phải thực hiện các nghĩa vụ đối với người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 43 Bộ Luật Lao động năm 2012.

Nghĩa vụ của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật: 1. Không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động...

Khi người lao động đơn phương chấm dứt HĐLĐ, người sử dụng lao động vẫn có nghĩa vụ phải trả lại sổ BHXH cho người lao động.

Người sử dụng lao động chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật thì phải có trách nhiệm bồi thường cho người lao động...

Các trường hợp người sử dụng lao động sa thải người lao động trái pháp luật được quy định tại Bộ luật Lao động.

Công ty Luật TNHH Everest cung cấp cho quý khách hàng Nguyên tắc, trình tự xử lý kỷ luật lao động như sau:

Nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật: “1. Phải nhận người lao động trở lại làm việc theo hợp đồng lao động đã giao kết và phải trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế...

Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật thì người lao động không được trợ cấp thôi việc và phải thực hiện nghĩa vụ đối với người sử dụng lao động.

Người sử dụng lao động có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự khi vì vụ lợi mà sa thải người lao động trái pháp luật khiến người lao động hoặc gia đình họ lâm vào tình trạng khó khăn hoặc dẫn đến đình công; sa thải đối với lao động nữ có thai, nuôi con dưới 12 tháng...

Khi xử lý kỷ luật lao động trái pháp luật, người sử dụng lao động phải khôi phục quyền và lợi ích của người lao động và phải thực hiện các nghĩa vụ do luật định.

Khi chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật, người sử dụng lao động phải nhận người lao động trở lại làm việc theo hợp đồng lao động đã giao kết và phải trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong những ngày người lao động....