Người không phải là chủ sở hữu tài sản chỉ có quyền định đoạt tài sản theo uỷ quyền của chủ sở hữu hoặc theo quy định của pháp luật. Do anh P không có quyền đối với mảnh đất đó nên việc thế chấp bằng quyền sử dụng đất vô hiệu.

Theo quy định của pháp luật thì việc thế chấp quyền sử dụng đất của bạn có thể ghi trong hợp đồng chính hoặc lập thành văn bản riêng nhưng phải được công chứng hoặc chứng thực.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp con trai lấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bố mẹ để làm hợp đồng thế chấp và không có khả năng trả nợ.

Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất có thể vô hiệu trong những trường hợp như nội dung và mục đích của hợp đồng vi phạm điều cấm của pháp luật và trái đạo đức xã hội, người tham gia giao dịch bị mất năng lực hành vi dân sự...