-->

Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động bao gồm văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội... và một số nội dung khác.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu về hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh theo pháp luật về Doanh nghiệp hiện hành.

Điều kiện kinh doanh lữ hành quốc tế được quy định tại khoản 1 Điều 48 Luật du lịch năm 2005.

Quy định về báo giảm lao động khi người lao động nghỉ việc hưởng chế độ BHXH được quy định tại Điều 19 Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25 tháng 10 năm 2011 của Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh; Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ của thành viên sáng lập; Dự thảo điều lệ công ty (trừ doanh nghiệp tư nhân); Danh sách thành viên (trừ doanh nghiệp tư nhân và công ty TNHH 1 thành viên)... cần thiết cho hồ sơ thành lập doanh nghiệp.

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm được quy định tại khoản 2 Điều 4 Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND.

Như vậy, nếu nộp hồ sơ đăng ký thuế, chậm thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế so với thời hạn quy định thì sẽ bị xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền (không quá 2.000.000 đồng).

Điều 49 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006 quy định về điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Người lao động quy định tại Luật BHXH đã đóng BHXH đủ hai mươi năm trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, hưởng lương hưu với mức thấp hơn khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi trở lên...

Người lao động dùng hồ sơ giả để kí kết hợp đồng lao động người sử dụng lao động có thể bị cho nghỉ việc.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày

Cá nhân muốn được cung cấp thông tin về đất đai từ hồ sơ địa chính có thể đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng tài nguyên môi trường hoặc đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở tài nguyên môi trường.

Việc có sai sót trong hồ sơ không ảnh hưởng đến việc cấp đăng ký doanh nghiệp cho công ty anh, công ty anh vẫn sẽ được cấp đăng ký doanh nghiệp nếu hồ sơ hợp lệ.

Luật sư tư vấn về trường hợp có thể khiếu nại hay sửa hồ sơ tách đất? Nếu các bên tranh chấp không hòa giải được thì gửi đơn đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp để hòa giải. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức việc hòa giải tranh chấp...

Người sử dụng lao động không được giữ bản chính giấy tờ tùy thân, văn bằng, chứng chỉ của người lao động

Hồ sơ, thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân được quy định tại Điều 20 Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.

Người lao động bị suy giảm khả năng lao động có thể xin nghỉ hưu sớm.

Hỏi: Hiện tại tôi đang muốn đi du học Hàn Quốc. Vậy Luật sư cho biết, tôi cần chuyển bị hồ sơ, giấy tờ thế nào? Tôi có thể gọi Tổng đài tư vấn pháp luật như thế nào? (Nguyễn Xuân - Hải Dương)

Việc ghi nhận công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trong hồ sơ ảnh hưởng tới điều kiện để hưởng lương hưu và mức hưởng lương hưu của người lao động nên yêu cầu Công ty thực hiện điều chỉnh hồ sơ lao động và hồ sơ đóng BHXH đúng với công việc được phân công.

Điều kiện đầu tiên để xin đề nghị cấp giấy sở hữu căn hộ chung cư là cần phải thanh toán đầy đủ tiền ghi trong Hợp đồng mua bán căn hộ chung với nhà đầu tư (thanh toán hợp đồng mua bán với nhà đầu tư).