-->

Có được trích sao hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người khác không?

Cá nhân muốn được cung cấp thông tin về đất đai từ hồ sơ địa chính có thể đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng tài nguyên môi trường hoặc đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở tài nguyên môi trường.

Hỏi: Ông Nguyễn Văn A có tranh chấp quyền sử dụng đất với ông Nguyễn Văn B, trong quá trình giải quyết vụ việc tranh chấp. Ông Nguyễn Văn A đến cơ quan chuyên môn xin trích sao hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Văn B. Đề nghị Luật sư tư vấn, theo quy định ông Nguyễn Văn A có được trích sao hồ sơ của ông B không? Các quy định cụ thể thế nào? (Nguyễn Nhung - Nghệ An)

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Phùng Thị Huyền - Tổ tư vấn pháp luật đất đai Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Liên quan tới vấn đề anh (chị) hỏi, chúng tôi xin trích dẫn Khoản 1 Mục VI Thông tư 09/2007/TT – BTNMT có quy định như sau:

“1.1. Việc cung cấp dịch vụ thông tin đất đai từ hồ sơ địa chính được thực hiện dưới các hình thức sau: a) Tra cứu thông tin; b) Trích lục bản đồ địa chính đối với từng thửa đất; c) Trích sao Sổ địa chính, Sổ mục kê đất đai đối với từng thửa đất hoặc từng chù sử dụng đất; d) Tổng hợp thông tin đất đai; đ) Sao thông tin hồ sơ địa chính vào thiết bị nhớ của máy tính. 1.2. Đối tượng được cung cấp dịch vụ thông tin đất đai từ hồ sơ địa chính quy định như sau: a) Cá nhân được khai thác thông tin dưới hình thức quy định tại các tiết a, b, c, và d điểm 1.1 khoản này; b) Tổ chức được khai thác thông tin dưới các hình thức quy định tại điểm 1.1 khoản này”.

Căn cứ vào điều luật trên, việc ông A muốn được cung cấp thông tin về đất đai từ hồ sơ địa chính thì ông có thể đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng tài nguyên môi trường hoặc đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở tài nguyên môi trường, hoặc ông cũng có thể đến Ủy ban nhân dân cấp xã để xin cung cấp thông tin về đất đai trong trường hợp này, nhưng cần lưu ý Ủy ban nhân dân chỉ có thể cung cấp dịch vụ này dưới hình thức Tra cứu thông tin.

Khuyến nghị:
  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật đất đai mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.