-->

Nếu việc bán hàng không xuất hóa đơn của cơ sở có găn với hành vi trốn thuế gian lận thuế thì cơ quan thuế tiến hành xử lý vi phạm theo hướng xử phạt về trốn thuế gian lận thuế.

Bán hàng hóa, dịch vụ có tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần thì không phải lập hóa đơn, trừ trường hợp người mua yêu cầu nhận hóa đơn

Hóa đơn do Cục Thuế đặt in được bán theo giá bảo đảm bù đắp chi phí gồm: giá đặt in và phí phát hành. Cục trưởng Cục Thuế quyết định và niêm yết giá bán hóa đơn theo nguyên tắc trên...

Cá nhân, tổ chức trong nước và nước ngoài vi phạm quy định của pháp luật về kế toán, kiểm toán độc lập trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam, nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì bị xử phạt vi phạm hành chính

Luật sư tư vấn về cách viết hóa đơn giá trị gia tăng...

Người bán hàng được ủy nhiệm cho bên thứ ba lập hóa đơn cho hoạt động bán hàng hóa, dịch vụ

Để được đặt mua hóa đơn thì bạn phải đăng ký kinh doanh và có đăng ký kinh doanh ngành nghề liên quan đến mặt hàng mà cơ sở bạn muốn thực hiện gia công.

Trong thời gian doanh nghiệp bị cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng thìdoanh nghiệp không được xuất hoá đơn trong thời gian này.Nếu doanh nghiệp tự khắc phục nộp đủ số tiền thuế...

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản (mua đất) là 22% (từ ngày 01/01/2016 là 20%).

Hộ kinh doanh cá thể có nhu cầu sử dụng hóa đơn do chi cục thuế phát hành theo hướng dẫn tại Điều 12 Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn về việc mua hóa đơn bán lẻ tại chi cục thuế

Trường hợp doanh nghiệp phát hiện hoặc được cơ quan Thuế thông báo về những hóa đơn đầu vào là mua của doanh nghiệp bỏ trốn khỏi địa chỉ kinh doanh thì kế toán phải xác định xem thời điểm phát sinh hóa đơn đầu vào đó là trước hay sau khi doanh nghiệp bỏ trốn

Trước khi kinh doanh vận tải nên đăng ký bổ sung ngành nghề.

Luật sư tư vấn về đình chỉ hóa đơn thì kê khai lại thuế như thế nào...

Doanh nghiệp, hộ kinh doanh phải hoàn thành việc tổ chức thực hiện hóa đơn điện tử chậm nhất là ngày 01/11/2020.

Luật sư tư vấn về doanh nghiệp bị đình chỉ hóa đơn thì hoạch toán chi phí...

Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính, thì Công ty vẫn có thể tiếp tục sử dụng số hóa đơn đã phát hành nhưng chưa sử dụng hết.

Luật sư tư vấn về đối tượng nào được tự in hóa đơn...

Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ năm trăm nghìn đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới năm trăm nghìn đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng...

Luật sư tư vấn về hóa đơn giá trị gia tăng.