-->

Giao hàng mà không có hóa đơn giá trị gia tăng thì xử lý thế nào?

Luật sư tư vấn về hóa đơn giá trị gia tăng.

Hỏi: Do đó hàng hóa đi trên đường chỉ có phiếu giao hàng và không có hóađơnGTGT, điều này dẫn đến việc các cơ quan chức năng kiểm tra và xử lý vi phạm, Để khắc phục tình trạng này nhờ các luật sư tư vấn các vấn đề sau: Các chứng từ cần thiết khi giao hàng đi tỉnh mà không có Hóa đơnGTGT bản chính? Khi khách hàng trả lại hàng thì cần các chứng từ gì để hàng hóa lưu thông được trên đường? (Đỗ Vũ Hòa - Hà Nội)

>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thị Hoài Thương - Tổ tư vấn pháp luật kế toán - thuế của Công ty Luật TNHH Everest - Trả lời:

Các giấy tờ cần thiết khi vận chuyển hàng hóa lưu thông trong nước như sau:

STT Nội dung Hóa đơn, chứng từ đi kèm Căn cứ pháp lý
1 Vận chuyển hàng hóa từ người bán cho người mua Hóa đơn giá trị gia tăng bản gốc
Khoản 7 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC
2 Vận chuyển hàng hóa dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu
3 Vận chuyển hàng hóa để cho, tặng, biếu, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất)
4

Tổ chức kinh doanh kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ xuất điều chuyển hàng hóa cho các cơ sở hạch toán phụ thuộc như các chi nhánh, cửa hàng ở khác địa phương (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) để bán hoặc xuất điều chuyển giữa các chi nhánh, đơn vị phụ thuộc với nhau; xuất hàng hóa cho cơ sở nhận làm đại lý bán đúng giá, hưởng hoa hồng, căn cứ vào phương thức tổ chức kinh doanh và hạch toán kế toán, cơ sở có thể lựa chọn một trong hai cách sử dụng hóa đơn, chứng từ như sau:

a) Sử dụng hóa đơn GTGT để làm căn cứ thanh toán và kê khai nộp thuế GTGT ở từng đơn vị và từng khâu độc lập với nhau;

b) Sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo Lệnh điều động nội bộ; Sử dụng Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý theo quy định đối với hàng hóa xuất cho cơ sở làm đại lý kèm theo Lệnh điều động nội bộ.

Khoản 2.6, Phụ lục 4Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Nếu không có hóa đơn GTGT thì bạn nên trình bày rõ hoàn cảnh, điều kiện về hàng hóa và xuất trình hợp đồng mua bán trong đó ghi rõ bên mua phải kiểm tra hàng, nhận hàng mới xuất hóa đơn.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật kế toán - thuế mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.