-->

Thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế

Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.

Hỏi:Công ty tôi đang có ý định chuyển địa chỉ trụ sở chính kinh doanh. Tôi nghe nói trước khi đăng ký kinh doanh cần phải thay đổi thông tin đăng ký thuế. Đề nghị Luật sư tư vấn, khi muốn chuyển địa chỉ trụ sở kinh doanh cần làm những thủ tục gì? (Hải Yến - Ninh Bình)

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Khương Thị Thu Hà - Tổ tư vấn pháp luật doanh nghiệp Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:
Điều 40 Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 Nghị định về đăng ký doanh nghiệp có quy định:
“ Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp
1.Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.” (Khoản 1)

Như vậy trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính thì doanh nghiệp cần phải làm các thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế theo quy định của pháp luật hiện hành.

Căn cứ theo điều 53 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 Nghị định về đăng ký doanh nghiệp có quy định:
“Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế
1. Trường hợp doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng ký thuế mà không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
Nội dung Thông báo gồm:
a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
b) Nội dung thay đổi thông tin đăng ký thuế.
2. Phòng Đăng ký kinh doanh nhận Thông báo, nhập dữ liệu vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để chuyển thông tin sang cơ sở dữ liệu của Tổng cục Thuế. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.”

Dựa vào những thông tin anh (chị) đưa ra chúng tôi không biết việc chuyển địa chỉ trụ sở công ty của anh (chị) nằm trong phạm vi nào. Do vậy chúng tôi đề xuất các trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở như sau theo quy định pháp luật tại thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012 Thông tư hướng dẫn luật quản lý thuế về đăng ký thuế như sau:

- Chuyển trụ sở cùng quận huyện (Cùng chi cục thuế quản lý)
Doanh nghiệp lập mẫu 08-MST ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC gửi đến Chi Cục thuế và ghi rõ thông tin thay đổi về địa điểm trụ sở.
Cục thuế sẽ cập nhật các thông tin thay đổi vào hệ thống dữ liệu đăng ký thuế trong thời hạn 2 ngày
Doanh nghiệp không phải quyết toán thuế khi chuyển địa điểm kinh doanh trong trường hợp này.

- Chuyển trụ sở trong cùng địa bàn tỉnh, khác quận, huyện ( Cùng Chi Cục thuế)
Hồ sơ gồm những tài liệu sau:
Doanh nghiệp lập mẫu 08-MST ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC.
Hồ sơ được lập làm 2 bản gửi cho Chi cục thuế chuyển đi và chi cục thuế chuyển đến.

- Quyết toán khi chuyển địa điểm trụ sở khác tỉnh.
Trong trường hợp này doanh nghiệp cũng phải làm thủ tục quyết toán thuế khi chuyển địa điểm trụ sở như trường hợp chuyển trụ sở khác quận huyện.

Thủ tục thuế làm tại nơi trụ sở chính trước khi chuyển đi
Doanh nghiệp khi chuyển đi phải nộp hồ sơ khai chuyển địa điểm trụ sở gồm có:
+ Thông báo chuyển địa điểm trụ sở.
+ Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký thuế.
+ Thông báo tính trạng kê khai, nộp thuế của doanh nghiệp theo mẫu 09-MST ban hành theo Thông tư 80/2012/TT-BTC
Khi nhận được hồ sơ khai chuyển địa điểm của doanh nghiệp thì trong thời hạn 3 ngày làm việc cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đi:
+ Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký thuế của người nộp thuế.
+ Lập mẫu 09-MST ban hành theo Thông tư 80/2012/TT-BTC về tình hình nộp thuế của người nộp thuế, gửi cho doanh nghiệp và cho cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đến.

Thủ tục thuế làm tại nơi trụ sở chính nơi mới chuyển đến
Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày cấp giấy phép kinh doanh người nộp thuế phải nộp hồ sơ đăng ký thuế gồm:
+ Tờ khai đăng ký thuế, mã số thuế trên tờ khai là mã số thuế đã được cấp trước đó cho doanh nghiệp.
+ Bản sao không cần chứng thực của Giấy phép đầu tư, giấy phép kinh doanh.
+ Trong thời hạn 3 ngày làm việc cơ quan thuế phải cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thuế cho người nộp thuế và giữ nguyên mã số thuế của người nộp thuế.


Khuyến nghị:
  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật doanh nghiệp mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.