-->

Khoản 2 Điều 170 Bộ luật Dân sự, đối với tài sản được chuyển quyền sở hữu theo thỏa thuận thì người được chuyển quyền sở hữu có quyền xác lập quyền sở hữu với tài sản đó.

Con thương binh là một trong các đối tượng được ưu tiên trong thi hoặc xét tuyển công chức, viên chức.

Người thừa kế theo pháp luật: Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây: Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ...

Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết; b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết...

rong trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống

Luật sư tư vấn tài sản thừa kế...

Trong quá trình xin cấp sổ đỏ, Ủy ban nhân dân xã chỉ có thẩm quyền xác nhận tình trạng đất đai để cá nhân làm thủ tục xin cấp sổ đỏ.

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.

Con dâu ngược đãi bố mẹ chồng không chỉ xử phạt hành chính mà có thể phải chịu trách nhiệm hình sự ...

Tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu... thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm.

Do ông anh (chị) mất do đó di sản là thừa kế sẽ được chia cho người thừa kế theo pháp luật, khi người con trai mất thì người thím dâu có quyền hưởng di sản của người chồng (có phần thừa kế từ người cha đã mất trước đó), dó đó có quyền đối với việc chia di sản...

Bố mẹ chồng chết không để lại di chúc nên tài sản mà bố mẹ để lại được chia theo pháp luật. Con dâu không thuộc hàng thừa kế theo pháp luật của bố, mẹ chồng.

Con dâu và cháu nội không thuộc hàng thừa kế di sản thứ nhất.

Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết

Hàng thừa kế thứ nhất chỉ bao gồm các con đẻ, con nuôi. Con dâu, con rể không thuộc đối tượng được hưởng thừa kế theo pháp luật.

Giữa anh và con dâu cũ đã từng phát sinh quan hệ là bố chồng và con dâu, do đó anh không thể kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với con dâu cũ của anh.

“Vợ, chồng có quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng của mình; nhập hoặc không nhập tài sản riêng vào tài sản chung”.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn thủ tục giải quyết việc ly hôn...

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp chia tài sản ly hôn giữa mẹ chồng và con dâu.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trả nợ khi ly hôn.