Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d và e khoản 1 Điều 2 của Luật này đã đóng bảo hiểm xã hội đủ hai mươi năm trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu...

Khi chứng minh được sự tồn tại của lao động thực tế giữa người lao động và công ty, cơ quan có thẩm quyền sẽ bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động.

Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động nữ đang mang thai, nghỉ thai sản nhà nước nghiêm cấm người sử dụng lao động có đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với họ

Trường hợp công ty cho công nhân nghỉ việc, không phải do lỗi của người lao động, cũng không phải do lỗi của người sử dụng lao đông thì tiền lương ngưng việc do hai bên tự thỏa thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

Khoản 2 Điều 248 Bộ luật Hình sự quy định về Tội đánh bạc.

Phụ lục kèm Thông tư số 11/2013/TT-BLĐTBXH có quy định các ngành nghề dành cho người lao động dưới 15 tuổi được làm.

Công việc trong ngành sản xuất thuốc lá không phải công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm nên điều kiện nghỉ hưu sớm sẽ căn cứ vào số tuổi, khả năng suy giảm lao động và số năm làm việc trong nghề độc hại nguy hiểm.

Không được giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên.

Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về tiền lương cho công nhân ngành kỹ thuật.

Căn cứ vào các quy định trên, người sử dụng lao động không được ép người lao động làm thêm giờ khi không được sự đồng ý của người lao động. Do đó, cũng không có cơ sở để xử phạt theo hình thức trừ lương của người lao động.

Nguyên tắc trả lương: Người lao động được trả lương trực tiếp, đầy đủ và đúng thời hạn; Trường hợp đặc biệt không thể trả lương đúng thời hạn thì không được chậm quá 01 tháng...

Phạt tiền người sử dụng lao động có hành vi trả lương không đúng hạn từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động.

BLTTDS 2015 ghi nhận Tòa án có thẩm quyền công nhận hòa giải thành ở cấp cơ sở theo thủ tục việc dân sự đã tạo ra cơ sở pháp lý để Tòa án tiến hành giải quyết yêu cầu công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án của đương sự một cách nhanh gọn, kịp thời.