Làm công nhân trong nhà máy thuốc lá có được nghỉ hưu sớm không?

Công việc trong ngành sản xuất thuốc lá không phải công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm nên điều kiện nghỉ hưu sớm sẽ căn cứ vào số tuổi, khả năng suy giảm lao động và số năm làm việc trong nghề độc hại nguy hiểm.

Hỏi: Tôi là công nhân làm sản xuất thuốc lá! Đến nay 24 năm độc hại nhưng tôi sau 2018 mới đủ 45 tuổi vậy xin hỏi luật gia tới 2018 tôi có được giám định về hưu sớm không? (Vũ Nhật - Hà Nội)

>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Lương Thị Anh Thư - Tổ tư vấn pháp luật Lao động Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Theo danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (loại VI, V) và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (loại IV) ban hành kèm theo Thông tư số 36/2012/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì trong ngành sản xuất thuốc lá chỉ có hai công việc là bình hút chất lượng thuốc lá nguyên liệu, thuốc lá điếu và nuôi cấy mô thuốc lá đươc coi là công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Về vấn đề nghỉ hưu trước tuổi, theo quy định của Điều 55 Luật bảo hiểm xã hội 2014 có hiệu lực từ ngày 01-01-2016 thì điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động như sau:

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 54 của Luật này nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Sau đó mỗi năm tăng thêm một tuổi cho đến năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;

b) Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

c) Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành”.

Căn cứ vào quy định và phân tích trên thì có thể thấy, công việc trong ngành sản xuất thuốc lá là công việc nặng nhọc đôc hại nguy hiểm, không phải công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm nên điều kiện nghỉ hưu non của bạn sẽ căn cứ vào số tuổi, khả năng suy giảm lao động và số năm làm việc trong nghề độc hại nguy hiểm.

Ở đây bạn đã làm việc 24 năm là đủ điều kiện về thời gian làm việc, bạn phải đáp ứng hai điều kiện còn lại thì mới được nghỉ hưu trước tuổi. Cụ thể nếu đến 2018, bạn đủ 45 tuổi và bị suy giảm 81% trở lên khả năng lao động thì bạn đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi còn dưới 81% thì bạn không được hưởng hưu trước tuổi.

Khuyến nghị:

  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.