Chế độ hưu trí của công nhân tại công ty cổ phần?

Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d và e khoản 1 Điều 2 của Luật này đã đóng bảo hiểm xã hội đủ hai mươi năm trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu...

Hỏi:Mẹ tôi công tác tại công ty cổ phần được 26 năm công tác, bậc 6, mẹ tôi sinh năm 1966. Theo quy định khi 55 tuổi được về hưu, nhưng do sức khỏe yếu nên năm 2015 này mẹ tôi định viết đơn xin về hưu sớm 6 năm, do mẹ tôi đủ số năm công tác, nhưng chưa đạt độ tuổi.Vậy luật sư cho tôi hỏitheo quy định mới thì:1. Khi mẹ tôi xin về hưu trước sẽ bị trừ bao nhiêu phần trăm số tiền lương. thiếu nămcông tác thì mỗi năm sẽ bị trừ bao nhiêu phần trăm?2. Nếu để đến năm 2016 mẹ tôi mới về hưu có bị trừ tăng số phần trăm cho các nămthiếu đó không?mỗi năm bị trừ bao nhiêu phần trăm? (Nghĩa Trụ - Bắc Giang)

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198  Luật gia Nguyễn Thanh Hương - Tổ tư vấn pháp luật lao động của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thanh Hương - Tổ tư vấn pháp luật lao động của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

1. Khi mẹ tôi xin về hưu trước sẽ bị trừ bao nhiêu phần trăm số tiền lương. thiếu nămcông tác thì mỗi năm sẽ bị trừ bao nhiêu phần trăm?

TạiĐiều 51 Luật bảo hiểm xã hội 2006 quy định vê điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động như sau:

"Điều 51. Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động

Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d và e khoản 1 Điều 2 của Luật này đã đóng bảo hiểm xã hội đủ hai mươi năm trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại Điều 50 của Luật này khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

1. Nam đủ năm mươi tuổi, nữ đủ bốn mươi lăm tuổi trở lên;

2. Có đủ mười lăm năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành".

Theo đó năm nay mẹ bạn 49 tuổinên sẽ được hưởng chế độ về hưu sớm do suy giảm khả năng lao động nếu như sức khỏe mẹ bạn suy giảm từ 61% trở lên. Về mức hưởng lương hưu khi mẹ bạn nghỉ sẽ được hưởng theo quy định tại Điều 52 Luật bảo hiểm xã hội 2006 như sau:

"Điều 52.Mức lương hưu hằng tháng

1. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 50 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 58, Điều 59 hoặc Điều 60 của Luật này tương ứng với mười lăm năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

2. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 51 của Luật này được tính như quy định tại khoản 1 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 1%.

3. Mức lương hưu hằng tháng thấp nhất bằng mức lương tối thiểu chung".

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 52 trênkhi nghỉ hưu trước tuổi thì cứ mỗi năm mẹ bạn sẽ bị trừ đi 1% mức bình quân tiền lương đóng BHXH.

2. Nếu để đến năm 2016 mẹ tôi mới về hưu có bị trừ tăng số phần trăm cho các nămthiếu đó không?mỗi năm bị trừ bao nhiêu phần trăm?

Nếu đến năm 2016 mẹ bạn mới nghỉ hưu thì thời điểm này sẽ áp dụng luật bảo hiểm xã hội 2014 như sau:

Khoản 1 Điều 55 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về điều kiện giảm lương hưu do suy giảm khả năng lao động như sau:

"Điều 55.Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 54 của Luật này nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Sau đó mỗi năm tăng thêm một tuổi cho đến năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;

b) Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

c) Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành".

Theo đó năm 2016 mẹ bạn 50 tuổi nên sẽ được hưởng chế độ về hưu sớm do suy giảm khả năng lao động nếu sức khỏe mẹ bạn suy giảm từ 61% trở lên.

Tại khoản 3 Điều 56 luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về mức giảm trừ do nghỉ hưu trước tuổi như sau:

"3. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 55 của Luật này được tính như quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%".

Căn cứ vào Khoản 3 Điều 56 trên khi nghỉ hưu trước tuổi thì cứ mỗi năm mẹ bạn sẽ bị trừ đi 2% mức bình quân tiền lương đóng BHXH.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected]
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.