-->

Nếu trước kia mua đất hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có tên bố mẹ bạn là bên nhận chuyển nhượng và không có giấy tờ gì về việc thỏa thuận anh trai bạn cũng đứng tên vào trong hợp đồng mua bán đó thì anh trai bạn không có quyền ngăn cản bố mẹ bạn chuyển...

Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây: a) Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe; b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không...

Hạ sĩ quan, binh sĩ tốt nghiệp các trường đào tạo sĩ quan hoặc các trường đại học ngoài quân đội.

Hợp đồng tặng cho đất đai phải được công chứng, chứng thực.

Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu với nạn nhân trái với ý muốn của họ, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

Nếu sau khi kết hôn, anh trai và chị dâu anh có thỏa thuận hợp nhất tài sản riêng của hai vợ chồng thành tài sản chung thì lúc này chị dâu của anh cũng có quyền đối với căn nhà

Trường hợp người chết không để lại di chúc, di sản thừa kế được chia theo pháp luật

Khi hết thời hiệu khởi kiện về quyền thừa kế, anh (chị) sẽ không còn quyền khởi kiện yêu cầu chia di sản thừa kế nhưng vẫn có quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án chia tài sản chung theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp của anh trai bạn, do không phải là vợ chồng nên tài sản tạo dựng được trong quá trình chung sống là tài sản thuộc sở hữu chung theo phần.

Do đất và nhà do các thành viên trong gia đình cùng góp vốn nên là tài sản chung. Tuy nhiên, về mặt pháp luật chị cần phải có những căn cứ để chứng minh có sự kiện góp tiền chung của mọi người như giấy tờ thỏa thuận hoặc có người làm chứng...

Vụ án về tội hiếp dâm chỉ được khởi tố khi có yêu cầu của người bị hại hoặc người đại diện hợp pháp của họ trong trường hợp họ có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn thủ tục nhận nuôi con nuôi của vợ anh trai ruột đang sinh sống ở nước ngoài.

di sản của bố, mẹ để lại mà bị người thừa kế khác chiếm đoạt thì những người thừa kế còn lại có quyền khởi kiện yêu cầu chia di sản thừa kế.

Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận Giấy chứng nhận UBND cấp xã có trách nhiệm trao trực tiếp Giấy chứng nhận cho người đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoặc người được uỷ quyền.