-->

Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

Trường hợp này, bà của bạn và bà của cô gái kia là hai chị em ruột, do đó, bạn và cô gái kia được xác địnhkhông phải là những người có họ trong phạm vi ba đời, hai bạn vẫn có thể kết hôn.

Anh em họ ngoài phạm vi 3 đời có quyền đăng ký kết hôn với nhau mà không ai được cản trở, ngăn cấm.

Kết hôn là việc trọng đại của cả một đời người. Tìm hiểu các quy định của pháp luật về điều kiện đăng ký kết hôn là việc làm đầu tiên trong việc tiến tời một gia đình hạnh phúc.

Mỗi chủ sở hữu chung theo phần có quyền định đoạt phần quyền sở hữu của mình theo thoả thuận hoặc theo quy định của pháp luật.

Cấm các hành vi sau đây: a) Kết hôn giả tạo, ly hôn giả tạo; b) Tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn; c) Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ...

Được biết khi bố mẹ chồng bạn còn sống đã sang tên căn nhà sang cho bạn vì bạn là người duy nhất còn ở lại Việt Nam, tất cả 8 anh em của chồng bạn đều ở ngoại quốc. Xét thấy bố mẹ chồng bạn không để lại di chúc mà chỉ sang tên căn nhà cho bạn

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn pháp luật: có được kết hôn khi ông nội và ông ngoại là hai anh em ruột.

Trường hợp không có di chúc và các đồng thừa kế không có thoả thuận về phần mỗi người được hưởng khi có nhu cầu chia tài sản, thì việc chia tài sản chung đó được thực hiện theo quy định của pháp luật về chia tài sản chung.

Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết.

Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi

Theo quy định pháp luật chỉ cấm kết hôn giữa những người có họ trong phạm vi 03 đời. Do đó trường hợp của hai bạn không bị cấm kết hôn theo Luật Hôn nhân và gia đình 2014.

Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa các thành viên trong gia đình.

Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 cấm kết hôn giữa những người cùng dòng máu về trực hệ là giữa cha mẹ với con, giữa ông, bà với cháu nội, cháu ngoại.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp ông nội và ông ngoại của bạn gái là hai anh em ruột, có kết hôn được không.

Mẹ chồng bạn chết và có để lại di chúc, trong di chúc có chia cho con bạn ¼ ngôi nhà. Như vậy, khi chia thừa kế thì con bạn sẽ là chủ sở hữu của ¼ ngôi nhà đó

Khi thực hiện chuyển nhượng bất động sản giũa hai anh em trai thì người chuyển nhượng không phải chịu thuế thu nhập cá nhân.

Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản