-->

Quyền sở hữu chung của anh em thừa kế theo di chúc

Mẹ chồng bạn chết và có để lại di chúc, trong di chúc có chia cho con bạn ¼ ngôi nhà. Như vậy, khi chia thừa kế thì con bạn sẽ là chủ sở hữu của ¼ ngôi nhà đó

Hỏi: Chồng tôi mất năm 2014, mẹ chồngng tôi mất năm 2015 và mẹ chồng tôi có làm di chúcc cho con riêng của chồng tôi (con trai, sinh năm 1989) và con trai tôi (sinh năm 2013) căn nhà do mẹ chồng tôi đứng tên. Theo nội dung di chúc thì con riêng của chồng tôi dược hưởng 3/4 căn nhà còn con trai tôi chỉ được 1/4 căn nhà. Tôi và con trai tôi hiện vẫn còn hộ khẩu thường trú tại nhà mẹ chồng tôi, nhưng từ lúc chồng tôi mất (lúc đó con trai tôi mới hơn 7 tháng tuổi) nên 2 mẹ con tôi dọn về ở nhà mẹ tôi ở . Nay mẹ chồng tôi đã mất và có để lại di chúc cho con trai tôi được 1/4 căn nhà, vậy luậtt minh gia cho tôi hỏi sau khi công bố di chúc thì tôi và con trai tôi có được về ở lại nhà của mẹ chồng tôi không, nếu nhà cho thuê thì con trai tôi có được hưởng 1/4 số tiền cho thuê nhà không. Vì con riêng của chồng tôi không muốn cho 2 mẹ con tôi về ở như vậy có đúng luật không. Nếu 2 mẹ con tôi không về ở đó thì tôi có quyền đại diện cho con trai tôi yêu cầu con riêng của chồng tôi phải trả lại 1/4 trị giá căn nhà không? (Thanh Tú - Hà Nam)

>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thành Đạt - Tổ tư vấn pháp luật thừa kế - Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Mẹ chồng bạn chết và có để lại di chúc, trong di chúc có chia cho con bạn ¼ ngôi nhà. Như vậy, khi chia thừa kế thì con bạn sẽ là chủ sở hữu của ¼ ngôi nhà đó. Vậy nên, bạn và con bạn có quyền sử dụng ngôi nhà đó. Vì thế, bạn và con bạn hoàn toàn có thể về ngôi nhà của mẹ chồng bạn để lại để ở.

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 222 Bộ luật dân sự 2005 thì: “Mỗi chủ sở hữu chung theo phần có quyền khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản chung tương ứng với phần quyền sở hữu của mình, trừ trường hợp có thoả thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác”. Như vậy, Nếu ngôi nhà đó cho thuê thì con trai bạn sẽ được hưởng ¼ số tiền cho thuê nhà nếu không có thỏa thuận nào khác.

Việc con riêng của chồng bạn không cho hai mẹ con bạn về ngôi nhà đó ở là trái với quy định của pháp luật. Vì ngôi nhà này là tài sản chung của con bạn và con riêng của chồng bạn.

Bạn có quyền về ngôi nhà đó để ở, nếu bạn không muốn ở đó thì bạn hoàn toàn có thể bán quyền sở hữu ¼ ngôi nhà đó. Khoản 3 Điều 223 Bộ luật dân sự 2005 quy định: “Trong trường hợp một chủ sở hữu chung bán phần quyền sở hữu của mình thì chủ sở hữu chung khác được quyền ưu tiên mua. Trong thời hạn ba tháng đối với tài sản chung là bất động sản, một tháng đối với tài sản chung là động sản, kể từ ngày các chủ sở hữu chung khác nhận được thông báo về việc bán và các điều kiện bán mà không có chủ sở hữu chung nào mua thì chủ sở hữu đó được quyền bán cho người khác”. Như vậy, nếu con trai riêng của chồng bạn không muốn cho bạn ở ngôi nhà đó thì bạn có thể yêu cầu con trai chồng bạn mua lại quyền sở hữu ¼ ngôi nhà đó. Sau 3 tháng nếu con trai chồng bạn không mua lại thì bạn có thể bán cho người khác.

Khuyến nghị:

  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật thừa kế mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.