Công ty nợ BHXH, người lao động có nghỉ hưu được không?

Doanh nghiệp nơi bác làm việc đã không đóng BHXH đầy đủ đúng thời gian cho bác, chính vì vậỵ doanh nghiệp nơi bác làm việc phải truy đóng BHXH đầy đủ cho bác

Hỏi: Tôi năm nay đã 54 tuổi sắp đủ tuổi về nghỉ hưu nhưng phía công ty tôi đang nợ BHXH. Vậy có cách nào để tôi đủ điều kiện được về nghỉ hưu không? (Lê Chi - Thanh Hoá)

>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Lương Thị Anh Thư - Tổ tư vấn pháp luật Lao động Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Thứ nhất, về điều kiện để hưởng lương hưu:

Căn cứ Điều 70 Bộ luật lao động 2012 quy định:

1. Người lao động hưởng lương hưu khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Nam đủ sáu mươi tuổi, nữ đủ năm mươi lăm tuổi;

b) Đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên.

2. Trường hợp nam đủ sáu mươi tuổi, nữ đủ năm mươi lăm tuổi nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá năm năm so với thời gian quy định tại điểm b khoản 1 Điều này thì được đóng tiếp cho đến khi đủ hai mươi năm”.

Như vậy để bác được hưởng chế độ lương hưu trước hết bác phải đủ 55 tuổi thứ hai là số năm đóng BHXH của bác phải đủ 20 năm. Trường hợp của bác là doanh nghiệp nơi bác làm việc còn nợ BHXH của bác. Vấn đề này chúng tôi xin được tư vấn xử lý như sau:

Về quyền đòi doanh nghiệp truy nộp BHXH của bác:

Căn cứ khoản 1 Điều 57 quyết định 111/QĐ – BHXH quy định:

1. Các trường hợp truy thu:

a) Đơn vị vi phạm các quy định của pháp luật về đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xử lý buộc truy đóng hoặc do cơ quan BHXH kiểm tra và truy thu hoặc đơn vị có yêu cầu được truy thu:

- Không đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động.

- Đóng không đúng thời gian quy định.

- Đóng không đúng mức quy định.

- Đóng không đủ số người thuộc diện tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

b) Đơn vị hết thời hạn được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo quy

định của pháp luật, đơn vị điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH, BHYT của người lao động; người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài sau khi về nước truy đóng BHXH theo quy định của pháp luật.

c) Các trường hợp khác theo quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.”

Doanh nghiệp nơi bác làm việc đã không đóng BHXH đầy đủ đúng thời gian cho bác, chính vì vậỵ doanh nghiệp nơi bác làm việc phải truy đóng BHXH đầy đủ cho bác.

2. Điều kiện truy thu:

a) Đơn vị, người lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHYT,

BHTN.

b) Nộp đủ hồ sơ theo quy định.” (khoản 2 điều 57 QĐ 111/QĐ - BHXH)

Vậy bác cần nộp hồ sơ đầy đủ đến cơ quan có thẩm quyền . Cụ thể:

Về cơ quan BHXH nhận hồ sơ của bác, theo khoản 3 điều 57 quyết định 57/QĐ – BHXH quy định:

3. Phân cấp truy thu

3.1. BHXH huyện.

a) Truy thu số tiền BHXH bắt buộc đối với các trường hợp quy định tại Điểm a, Khoản 1 Điều này thuộc địa bàn quản lý theo phân cấp, có thời gian truy thu thuộc năm tài chính. Riêng số tiền BHYT, BHTN thì truy thu toàn bộ thời gian chưa đóng. Các trường hợp còn lại chuyển BHXH tỉnh xem xét giải quyết.

b) Truy thu các trường hợp quy định tại Điểm b, c, Khoản 1 Điều này.

3.2. BHXH tỉnh

a) Truy thu số tiền BHXH bắt buộc các trường hợp quy định tại Điểm a, Khoản 1 Điều này, phát sinh kể từ ngày 01/01/2007, thuộc địa bàn quản lý theo phân cấp và các trường hợp BHXH huyện gửi về. Riêng số tiền BHYT, BHTN thì truy thu toàn bộ thời gian chưa đóng. Các trường hợp phát sinh trước ngày 01/01/2007 thì báo cáo BHXH Việt Nam xem xét, giải quyết.

b) Truy thu đối với các trường hợp quy định tại Điểm b, c, Khoản 1 Điều này.”

Vậy bác cần căn cứ vào năm phát sinh việc vi phạm về đóng BHXH của doanh nghiệp nơi bác làm việc cũng như đặc điểm loại BHXH của bác để xác định cơ quan BHXH để bác gửi hồ sơ yêu cầu truy thu BHXH.

Về hồ sơ bác cần chuẩn bị để gửi về cơ quan BHXH để yêu cầu doanh nghiệp nơi bác làm việc truy nộp BHXH. Hồ sơ bao gồm như sau:

1. Văn bản đề nghị;

2. Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT;

3. Bảng thanh toán tiền lương, tiền công của đơn vị tương ứng thời gian truy thu;

4. Biên bản và Quyết định xử lý vi phạm hành chính về BHXH, BHYT, BHTN của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có);

5. Tờ khai tham gia BHXH, BHYT, kèm theo 02 ảnh màu cỡ 3 x 4 cm (01 ảnh dán trên tờ khai tham gia BHXH, BHYT; 01 ảnh lưu cùng hồ sơ tham gia để xây dựng cơ sở dữ liệu).

Đối với người được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn (người có công…): thêm bản sao giấy tờ liên quan (kèm theo bản chính) để chứng minh.

Số lượng hồ sơ: Điểm 2: 02 bản, còn lại: 01 bản.

Các trường hợp truy thu khác: BHXH Việt Nam hướng dẫn từng trường hợp cụ thể”.

Như vậy để đủ điều kiện về nghỉ hưu trong trường hợp này bác cần nộp hồ sơ đến cơ quan BHXH có thẩm quyền để yêu cầu truy thu số tiền BHXH mà doanh nghiệp nơi bác làm việc còn nợ bác. Nếu doanh nghiệp vẫn không truy nộp số BHXH còn nợ bác, bác có thể khiếu nại với Phòng LĐTB-XH quận, huyện (nơi đơn vị bác doanh nghiệp bác làm việc đặt trụ sở) hoặc Thanh tra Sở LĐTB-XH TPHCM để được can thiệp giúp đỡ.

Khuyến nghị:

  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.