Có thể hưởng chế độ bảo hiểm tại nhiều nơi không?

Cơ quan BHXH sẽ tiền hành gộp sổ cho người lao động. Sau đó mới tiến hành giải quyết chế độ bảo hiểm.

Hỏi: Tôi đóng bảo hiểm hai công ty cùng một lúc. Công ty thứ nhất đóng từ năm 2001. Công ty thứ 02 đóng từ năm 2008. Nay tôi muốn chốt sổ bảo hiểm của 02 công ty để hưởng chế độ bảo hiểm thì có được không? Tôi có được lĩnh bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp cùng một lúc cả hai công ty được không? (Đặng Thái Dương - Hà Nam)

>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (26/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Phạm Văn Lâm - Tổ tư vấn pháp luật Lao động Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Căn cứ khoản 1, điều 63, Quyết định số 1111/QĐ-BHXH: “Một người có từ 2 sổ BHXH trở lên ghi thời gian đóng BHXH không trùng nhau thì cơ quan BHXH sẽ thu hồi tất cả sổ BHXH, hoàn chỉnh lại cơ sở dữ liệu, in thời gian đóng, hưởng BHXH, BHTN của các sổ vào sổ BHXH mới. Số sổ BHXH cấp lại là số của sổ có thời gian tham gia BHXH sớm nhất”.

Theo quy định của pháp luật hiện hành, thì cơ quan BHXH sẽ thu hồi 2 sổ BHXH của bạn, sau đó cấp lại số sổ BHXH theo số của BHXH mà bạn đóng năm 2001. Cuối cùng mới tiến hành cho bạn hưởng chế độ BHXH.

Cơ quan BHXH cấp tỉnh/ thành phố nơi bạn thường trú có thẩm quyền giải quyết chế độ BHXH của bạn (Theo Điều 2, Quyết định 4857/QĐ - BHXH quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, và cơ cấu tổ chức của BHXH địa phương).

Khuyến nghị:

  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.