Có được chia tài sản khi sống chung không có đăng ký kết hôn?

nam, nữ sống chung như vợ chồng không có đăng ký kết hôn không được pháp luật công nhận là vợ chồng. Tuy nhiên, tài sản chung vẫn được chia theo quy định của pháp luật.

Hỏi: Tôi có 01 người bác ruột, người bác này đi lập nghiệm ở Phú Quốc (cụ thể là: Khai hoang đất đai và bắt hả sản để bán, trong đó khai hoan đất đai là chính). Sau 01 thời gian thì cũng có 01 được số tài sản (01 xe máy, 01 số tiền, và đất đai) tất cả số tài sản trên đều tự tay làm được.0Cách đây khoảng 01 năm thì có chung sống như vợ chồng (Không hề có giấy đăng ký kết hôn) với 01 người phụ nữ được khoảng 01 năm hơn thì phát hiện người này sống không chung thủy nên đã chấm dưt việc "chung sống như vợ chồng" với người này.Khoàng thời gian 02 người sống như vợ chồng với nhau thì tài sản làm ra không có nhiều, tài sản chủ yếu là của bác tôi làm ra trước đây. Sau 02 người chấm dứt mối quan hệ với nhau thì người phụ nữ đó đòi phân chia tài sản với bác của em. Luật sưcho em hỏi, người phụ nữ đó có được phân chia tài sản với bác của tôi hay không? (Hoàng Đức - Bắc Ninh)

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Trần Bảo Ngọc - Tổ tư vấn pháp luật Hôn nhân và Gia đình của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Khoản 2 Điều 8 Luật HNGĐ 2000: “2. Kết hôn là việc nam và nữ xác lập quan hệ vợ chồng theo quy định của pháp luật về điều kiện kết hôn và đăng ký kết hôn".

Ðiều 214 Bộ luật Dân sự năm 2005 (BLDS) quy định sở hữu chung: "Sở hữu chung là sở hữu của nhiều chủ sở hữu đối với tài sản. Sở hữu chung bao gồm sở hữu chung theo phần và sở hữu chung hợp nhất. Tài sản thuộc hình thức sở hữu chung là tài sản chung".

Ðiều 224 BLDS quy định chia tài sản thuộc hình thức sở hữu chung: "1. Trong trường hợp sở hữu chung có thể phân chia thì mỗi chủ sở hữu chung đều có quyền yêu cầu chia tài sản chung; nếu các chủ sở hữu chung đã thỏa thuận không phân chia tài sản chung trong một thời hạn thì mỗi chủ sở hữu chung chỉ có quyền yêu cầu chia tài sản chung khi hết thời hạn đó; khi tài sản chung không thể chia được bằng hiện vật thì được trị giá thành tiền để chia".

Bác anh (chị) và người phụ nữ kia chưa đăng ký kết hôn thì chưa được xem là vợ chồng. Như vậy, trong trường hợp bác anh (chị) và người phụ nữ kia chung sống, có tạo nên tài sản chung nào, thì người phụ nữ kia có quyền yêu cầu phân chia tài sản đối với phần tài sản đó. Những tài sản nào do bác anh (chị) tạo lập riêng thì không phải phân chia.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected]
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật Hôn nhân và Gia đình mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.