Phân chia tài sản do bố mẹ cùng đứng tên khi mẹ đã mất?

Khi một bên vợ, chồng chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết thì bên còn sống quản lý tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp trong di chúc có chỉ định người khác quản lý di sản...

Hỏi: Vào năm 2008 mẹ tôi có kêu 2 vợ chồng tôi dọn lên căn nhà có diện tích lớn này ở đến nay đã được 7 năm, mẹ tôi mất vào năm 2011 đến nay đã được 4 năm.Giờ ba tôi đứng đơn khỏi kiện xin phân chia tài sản nhà của 2 vợ chồng tôi đang ở. Trong khi mẹ tôi mất để lại 3 căn nhà. Căn nhà thứ nhất tôi đang ở. Căn nhà thứ 2 người em gai tôi ở tạm để kính doanh. Căn nhà thứ 3 hiện ba tôi đang ở. Các căn nhà nêu trên chưa chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Ba và mẹ tôi đứng tên. Tôi không muốn việc tranh chấp kéo dài nên xin tòa án sử 3 căn nhà nói trên cùng lúc. Vả lại nhà tôi kính tế khó khăn còn phải lo đi làm kiếm tiền nuôi vợ con. Luật sư làm ơn từ vấn chotôi yêu cầu như vây có được không. Nhà có 6 người con. 2 trái 4 gái. Tôi là con trái thứ.(Phạm Văn Hải - Thái Bình)

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Phạm Thị Mai Phương – Tổ tư vấn pháp luật thừa kế – Công ty Luật TNHH Everest – trả lời:

Căn cứ Luật hôn nhân và gia đình 2014:

Điều 66. Giải quyết tài sản của vợ chồng trong trường hợp một bên chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết:"1. Khi một bên vợ, chồng chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết thì bên còn sống quản lý tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp trong di chúc có chỉ định người khác quản lý di sản hoặc những người thừa kế thỏa thuận cử người khác quản lý di sản. 2. Khi có yêu cầu về chia di sản thì tài sản chung của vợ chồng được chia đôi, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận về chế độ tài sản. Phần tài sản của vợ, chồng chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết được chia theo quy định của pháp luật về thừa kế. 3. Trong trường hợp việc chia di sản ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của vợ hoặc chồng còn sống, gia đình thì vợ, chồng còn sống có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế phân chia di sản theo quy định của Bộ luật dân sự. 4. Tài sản của vợ chồng trong kinh doanh được giải quyết theo quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này, trừ trường hợp pháp luật về kinh doanh có quy định khác."

Theo đó, tài sản này để chia thừa kế sẽ được thực hiện việc chia đôi để xác định quyền sở hữu của các bên. Bố bạn được hưởng 1/2 tài sản chung, còn 1/2 tài sản chung thuộc về mẹ bạn. Và số tài sản này của mẹ bạn sẽ được chia thừa kế.m

-Khi mẹ bạn mấtthì hôn nhân giữa mẹ bạnvà bố bạnsẽ chấm dứt.Theo thông tin bạn cung cấp thì tôi không biết trước khi mẹbạn chếtmẹ bạn có viết di chúc để lại hay không nên sẽ có hai trường hợp xảy ra như sau:

+Trường hợp 1: Mẹ bạn có viết di chúc để lại

Căn cứ Bộ luật dân sự 2005:

"Ðiều 648. Quyền của người lập di chúc :Người lập di chúc có các quyền sau đây: Chỉ định người thừa kế; truất quyền hưởng di sản của người thừa kế; Phân định phần di sản cho từng người thừa kế; Dành một phần tài sản trong khối di sản để di tặng, thờ cúng; Giao nghĩa vụ cho người thừa kế; Chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản, người phân chia di sản"

Dựa trên ý chí của mẹ bạn trong di chúcđể thực hiện việc chia di sản thừa kế.

+ Trường hợp 2: Mẹ bạn không để lại di chúc.

Căn cứ vào điểu 66 trên thì khi mẹ bạn chết tài sản chung của bố mẹ bạn sẽ do bố bạn quản lý khi có những thành viêntrong gia đình có yêucầu chia di sản thì tài sản chung của bố mẹ bạn sẽ được chia đôi cho bố bạn 1 nửavà mẹ bạn 1 nửa sau đó phầntài sản của mẹ bạn sẽ được tòa án tuyên bố chia theo quy định của pháp luật về thừa kế theo pháp luật quy định tại bộ luật dân sự năm 2005 như sau:

Điều 674. Thừa kế theo pháp luật:"Thừa kế theo pháp luật là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định."

Điều 676. Người thừa kế theo pháp luật:"1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản."

Theo quy định tại hai điều trên thì bố bạn ,6 chị em bạn và ông bà đẻ ra mẹ bạn thuộc hàng thừa kế thứ nhất thì khối tài sản của mẹ bạn sẽ được chia đều cho tất cả những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất trường hợp ông bà đẻ ra mẹ bạn không còn thì khối tài sản đó được chia đềucho bố bạn và 6 chị em bạn theo quy định tại khoản 2 điểu 676 quy định trên.

- Việc bạn yêu cầu tòa án sử 3 căn nhà do bố mẹ bạn đứng tên cùng một lúc là không sai pháp luật ví đó đều là tái sản nằm của mẹ bạn nằm trong khối tài sản chung của bố mẹ bạn nên bạn có thể yêu cầu tòa sử luân 1 lúc hoặc từng căn nhà cũng đều được và đây cũng là quyền của những ngừoi trong gia đình khi muấn thừa kế tài sản của bố hoặc mẹ chết để lại.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected]
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật thừa kế mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.