Thỏa thuận cùng tăng giá dịch vụ có trái luật?

Thỏa thuận cùng tăng giá bảo hiểm ô tô của các doanh nghiệp chỉ bị cấm (vi phạm Điều 9 của Luật Cạnh tranh 2004) trong trường hợp các doanh nghiệp này có thị phần kết hợp trên thị trường liên quan từ 30% trở lên.

Hỏi: Nếu nhiều doanh nghiệp bảo hiểm cùng kí thỏa thuận tăng giá bảo hiểm ô tô thì có bị coi là vi phạm luật không, quy định cụ thể tại văn bản nào (Văn Hưng - Đằ Nẵng)
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Mỹ Linh - Tổ tư vấn pháp luật thương mại của Công ty LuậtTNHH Everest - trả lời:

Điều 8 Luật Cạnh tranh 2004 quy định như sau:

Các thoả thuận hạn chế cạnh tranh bao gồm:"1. Thoả thuận ấn định giá hàng hoá, dịch vụ một cách trực tiếp hoặc gián tiếp;2. Thoả thuận phân chia thị trường tiêu thụ, nguồn cung cấp hàng hoá, cung ứng dịch vụ;3. Thoả thuận hạn chế hoặc kiểm soát số lượng, khối lượng sản xuất, mua, bán hàng hoá, dịch vụ;4. Thoả thuận hạn chế phát triển kỹ thuật, công nghệ, hạn chế đầu tư;5. Thoả thuận áp đặt cho doanh nghiệp khác điều kiện ký kết hợp đồng mua, bán hàng hoá, dịch vụ hoặc buộc doanh nghiệp khác chấp nhận các nghĩa vụ không liên quan trực tiếp đến đối tượng của hợp đồng;6. Thoả thuận ngăn cản, kìm hãm, không cho doanh nghiệp khác tham gia thị trường hoặc phát triển kinh doanh;7. Thoả thuận loại bỏ khỏi thị trường những doanh nghiệp không phải là các bên của thoả thuận;8. Thông đồng để một hoặc các bên của thoả thuận thắng thầu trong việc cung cấp hàng hoá, cung ứng dịch vụ.”

Các thoả thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm:"1. Cấm các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh quy định tại các khoản 6, 7 và 8 Điều 8 của Luật này.2. Cấm các thoả thuận hạn chế cạnh tranh quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 8 của Luật này khi các bên tham gia thoả thuận có thị phần kết hợp trên thị trường liên quan từ 30% trở lên” (Điều 9).

Như vậy, thỏa thuận cùngtăng giá bảo hiểm ô tô nêu trêncủa các doanh nghiệp chỉ bị cấm (vi phạm Điều 9 của Luật Cạnh tranh 2004) trong trường hợp các doanh nghiệp này có thị phần kết hợp trên thị trường liên quan từ 30% trở lên.

Khuyến nghị:
  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected]
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật thương mại mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.