Chốt sổ bảo hiểm xã hội khi thời gian đóng ngắt quãng

Một người có từ 2 sổ BHXH trở lên ghi thời gian đóng BHXH không trùng nhau thì cơ quan BHXH thu hồi tất cả các sổ BHXH, sau đó hoàn chỉnh lại cơ sở dữ liệu, in thời gian đóng, hưởng BHXH...

Hỏi: Vợ tôi sinh năm 1972 là trung cấp kế toán. Tham gia đóng BHXH từ năm 1993 đến năm 1997 thì nghỉ không lương và tự đóng BHXH đến nay đã được 22 năm và muốn xin chốt sổ bảo hiểm từ tháng 12 năm 2015 thì được tính thế nào? (Vũ Văn Toản - Cần Thơ)

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nghiêm Thị Hà Phương - Tổ tư vấn pháp luật Lao động Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Khoản 1 Điều 63 quy định 1111/QĐ-BHXH ngày 25 tháng 10 năm 2011 về việc ban hành quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế:

" 1. Một người có từ 2 sổ BHXH trở lên ghi thời gian đóng BHXH không trùng nhau thì cơ quan BHXH thu hồi tất cả các sổ BHXH, sau đó hoàn chỉnh lại cơ sở dữ liệu, in thời gian đóng, hưởng BHXH, BHTN của các sổ BHXH vào sổ mới. Số sổ BHXH cấp lại là số của sổ BHXH có thời gian tham gia BHXH sớm nhất".

Theo quy định pháp luật nêu trên, vợ bạn muốn hưởng quyền lợi của bảo hiểm xã hội lúc đóng bảo hiểm xã hội ở công ty thì phải làm thủ tục cộng gộp sổ bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, để được hưởng quyền lợi trên thì vợ bạn vẫn phải tiến hành chốt sổ bảo hiểm của công ty cũ đã từng làm việc. Do vợ bạn đã nghỉ việc thì phải tự lập hồ sơ gộp sổ và nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội nơi công ty đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội. Hồ sơ gồm: Đơn đề nghị và các sổ bảo hiểm xã hội. Theo đó, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ thu hồi các sổ bảo hiểm xã hội của vợ bạn, gộp tất cả quá trình đóng bảo hiểm chưa hưởng của các sổ còn lại vào sổ gốc (là sổ cấp đầu tiên) để giữ lại sổ này và hủy sổ khác. Sau đó vợ bạn có thể làm thủ tục chốt sổ bảo hiểm xã hội theo đúng pháp luật.

Khuyến nghị:

  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.