Làm sao để được chốt sổ BHXH?

Cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ thu hồi các sổ bảo hiểm xã hội của bạn, gộp tất cả quá trình đóng bảo hiểm chưa hưởng của các sổ còn lại vào sổ gốc (là sổ cấp đầu tiên) để chốt sỏ BHXH giữ lại sổ này và hủy sổ khác.

Hỏi: Chồng tôi có đóng bảo hiểm ở 1 công ty trong 2 năm sau đó công ty giải thể không chốt được sổ bảo hiểm. Sau đó chuyển sang công ty thứ 2 đóng bảo hiểm 5 năm. Giờ chuyển sang công ty khác muôn công ty thứ 2 chốt sổ bảo hiểm nhưng bên đó bảo không chốt được khi công ty thứ 1 không chốt. Nhưng công ty thứ 1 thì đã bị phá sản và nhân viên bảo hiểm ở nơi đóng bảo hiểm của công ty thứ 1 nói là không thể chốt được. Vậy làm thế nào để chồng tôi chốt được 5 năm bảo hiểm đóng ở công ty thứ 2. (Mai Thị Lành - Thanh Hóa)

>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Minh Anh - Tổ tư vấn pháp luật Lao động Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Theo như thông tin bạn cung cấp rõ ở trên thì không rõ việc chuyển công ty thứ 2 của chồng bạn đóng bảo hiểm 5 năm trên là đóng trên sổ bảo hiểm xã hội cũ hay sổ bảo hiểm mới.

Chồng bạn muốn hưởng quyền lợi của hưởng bảo hiểm xã hội 5 năm ở công ty thứ 2 thì phải làm thủ tục cộng gộp sổ bảo hiểm xã hội vì theo Quy định khoản 1- Điều 63 quy định 1111/QĐ-BHXH về việc ban hành quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế như sau: "1. Một người có từ 2 sổ BHXH trở lên ghi thời gian đóng BHXH không trùng nhau thì cơ quan BHXH thu hồi tất cả các sổ BHXH, sau đó hoàn chỉnh lại cơ sở dữ liệu, in thời gian đóng, hưởng BHXH, BHTN của các sổ BHXH vào sổ mới. Số sổ BHXH cấp lại là số của sổ BHXH có thời gian tham gia BHXH sớm nhất".

Tuy nhiên, để được hưởng quyền lợi trên thì chồng bạn vẫn phải tiến hành chốt sổ bảo hiểm của công ty thứ 1.

1. Nếu bạn còn làm ở công thì công ty sẽ thực hiện thủ tục gộp sổ cho bạn gồm hồ sơ sau:

- Công văn của doanh nghiệp (Mẫu số: D01b-TS);

- Đơn đề nghị (Mẫu số: D01-TS);

- Các sổ bảo hiểm xã hội.

2. Nếu bạn đã nghỉ việc thì bạn phải tự lập hồ sơ gộp sổ và nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội nơi công ty đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội.

Hồ sơ gồm: Đơn đề nghị và các sổ bảo hiểm xã hội.

Theo đó, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ thu hồi các sổ bảo hiểm xã hội của bạn, gộp tất cả quá trình đóng bảo hiểm chưa hưởng của các sổ còn lại vào sổ gốc (là sổ cấp đầu tiên) để giữ lại sổ này và hủy sổ khác.

Khuyến nghị:

  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.