-->

Chế độ nghỉ hưu trước tuổi đối với viên chức?

Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 06 tháng thì mức giảm là 1%, từ trên 06 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi.

Hỏi: Tôi, phụ nữ 50 tuổi, công tác trong ngành giáo dục, hệ số lương hiện tại 4.98, phụ cấp thâm niêm 29%, phụ cấp vượt khung 5%, ưu đãi sư phạm 30%. Nhờ Luật sư tư vấn giúp, tôi về hưu trước tuổi trong giai đoạn nào là có lợi nhất; cách tính trợ cấp thôi việc và tiền lương hưu hàng tháng là bao nhiêu? (Vũ Thị Thủy - Hải Dương)>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Ngô Đức Cường - Tổ tư vấn pháp luật lao động của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Do là viên chức nên sẽ có hai trường hợp nghỉ hưu trước tuổi, theo Luật bảo hiểm xã hội hoặc theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP về tinh giản biên chế.

Nếu anh (chị) được nghỉ hưu trước tuổi theo chính sách tinh giản biên chế của Nghị định 108/2014/NĐ-CP, thì anh (chị) sẽ được hưởng chế độ hưu trí như khi nghỉ hưu đúng tuổi, ngoài ra còn được hưởng trợ cấp. Các quyền lợi được quy định cụ thể tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định 108/2014/NĐ-CP: “2. Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu đủ 55 tuổi đến đủ 58 tuổi đối với nam, đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và chế độ quy định tại Điểm a, c Khoản 1 Điều này và được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội”.


Nếu anh (chị) nghỉ hưu trước tuổi theo Luật bảo hiểm xã hội 2006 và 2014 đều quy định, người lao động phải suy giảm khả năng lao động mới được nghỉ hưu. Về mức hưởng lương hưu khi nghỉ hưu trước tuổi quy định tại Khoản 2 Điều 52 Luật bảo hiểm xã hội năm 2006: “2. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 51 của Luật này được tính như quy định tại khoản 1 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 1%”.

Khoản 3 Điều 56 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định: “3. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 55 của Luật này được tính như quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%”.

Như vậy, nếu anh (chị) nghỉ năm 2015 thì từ năm 2016 trở đi, mỗi năm mức lương hưu vẫn sẽ giảm 1% theo luật cũ mà không bị giảm trừ 2% theo luật mới vì Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định: “Người lao động đủ điều kiện và hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì vẫn thực hiện theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11”. Trường hợp anh (chị) nghỉ hưu năm 2016, thì mỗi năm tiếp theo sẽ giảm trừ 2%. Do anh (chị) không nêu cụ thể số năm đóng bảo hiểm nên không thể tính chính xác tiền lương hưu anh (chị) được hưởng.

Khuyến nghị:
  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.