-->

Các chế độ lao động nữ được hưởng khi nghỉ hưu theo NĐ 108

Người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội trên ba mươi năm đối với nam, trên hai mươi lăm năm đối với nữ, khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần.

Hỏi: Tôi là nữ, năm nay 50 tuổi, có 31 năm đóng BHXH. Tôi muốn nghỉ hưu trước tuổi do cơ quan sáp nhập vào trung tâm văn hoá. Đề nghị Luật sư tư vấn, chế độ tôi được hưởng như thế nào? (Nguyễn Thị Thúy - Điện Biên)
>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Phạm Văn Lâm - Tổ tư vấn pháp luật Lao động Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Trước hết để nghỉ hưu trước tuổi và hưởng chế độ hưu trí theo chính sách về tinh giảm biên chế thì trước hết anh (chị) cần phải thuộc đối tượng tinh giảm theo quy định tại Điều 6 của Nghị định 108/2014/NĐ-CP.

Theo đó, anh (chị) thuộc trường hợp được quy định tại khoản 2 Điều 8 của Nghị định 108/2014/NĐ-CP: “2. Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu đủ 55 tuổi đến đủ 58 tuổi đối với nam, đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và chế độ quy định tại Điểm a, c Khoản 1 Điều này và được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 50 Luật bảo hiểm xã hội..."

Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006, quy định về chế độ hưu trí như sau:

Điều 52.Mức lương hưu hằng tháng

1. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 50 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 58, Điều 59 hoặc Điều 60 của Luật này tương ứng với mười lăm năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%...

Điều 54.Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu

1. Người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội trên ba mươi năm đối với nam, trên hai mươi lăm năm đối với nữ, khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần.

2. Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội kể từ năm thứ ba mươi mốt trở đi đối với nam và năm thứ hai mươi sáu trở đi đối với nữ. Cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội”.

Căn cứ từ những quy định trên, các chế độ anh (chị) sẽ được hưởng là:

- Lương hưu hằng tháng theo Luật bảo hiểm xã hội (45% cho 15 năm đóng bảo hiểm, sau đó cứ mỗi năm tăng lên 3% đối với nữ, tối đa là 75%).

- Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu: từ năm 26 trở đi, mỗi năm được trợ cấp 0,5 tháng lương tương ứng 6 năm sẽ bằng 3 tháng tiền lương trung bình tháng đóng bảo hiểm xã hội.

- Không bị giảm trừ tỷ lệ lương hưu (1%) khi nghỉ hưu trước tuổi.

- Được trợ cấp 05 tháng tiền lương cho hai mươi năm đầu công tác, có đóng đủ bảo hiểm xã hội. Từ năm thứ hai mươi mốt trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương.

- Được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi (Tuổi nghỉ hưu theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 50 Luật bảo hiểm xã hội 2006 là 55 tuổi đối với nữ) Theo đó, anh (chị) có 5 năm nghỉ hưu trước tuổi nên anh (chị) sẽ được trợ cấp 15 tháng tiền lương cho 5 năm nghỉ hưu trước tuổi.

Khuyến nghị:

  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.