Khoản 2.5 điều 4 thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về hồ sơ đối với trường hợp đi thuê tài sản.

Đặt cọc mua nhà đất là quan hệ dân sự do các bên thoả thuận, do đó đầu tiên bạn phải căn cứ vào các thoả thuận trong hợp đồng đặt cọc, nội dung thỏa thuận về các vấn đề liên quan đến việc mua thửa đất nàybao gồm diện tích, vị trí thửa đất, giá mua,thời hạn thanh toán

Xác lập hợp đồng đặt cọc mua bán đất đai.