Hiện nay, nơi cư trú của công dân được quy định tại nhiều văn bản pháp luật. Đồng thời, quy định này có sự khác nhau giữa các văn bản.