Tự ý lấy ảnh người khác đăng lên các trang mạng cá nhân có thể bị phạt tù theo Bộ Luật hình sự ...

Theo quy định của pháp luật dân sự, thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân bị xâm phạm thì sẽ được bồi thường một khoản tiền bù đắp tổn thất về tinh thần; chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại; thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút.

Bồi thường thiệt hại về danh dự nhân phẩm, uy tín.