-->

Cha, mẹ, người thân thích khác có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn khi một bên vợ, chồng do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình, đồng thời là nạn nhân của bạo lực gia đình do chồng...

Theo như thông tin anh (chị) cung cấp ông chủ đã hứa là lấy được tiền thì sẽ trả lương cho anh (chị) nên anh (chị) đã giữ lại số tiền luôn và đã báo cho ông chủ là nhận được tiền rồi nên hành vi này không cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cha, mẹ, người thân thích khác có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn khi một bên vợ, chồng do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình, đồng thời là nạn nhân của bạo lực gia đình do chồng, vợ của họ gây ra...

Cha, mẹ, người thân thích khác có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn khi một bên vợ, chồng là nạn nhân của bạo lực gia đình do chồng, vợ của họ gây ra làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, tinh thần của họ.

Cha, mẹ, người thân thích khác có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn khi một bên vợ, chồng do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình...

Cha, mẹ, người thân thích khác có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn khi một bên vợ, chồng do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình..

Con gái tôi bị chồng đánh đập thường xuyên, tôi thì thương con gái nên khuyên con ly hôn nhưng con gái tôi nói: con mà viết đơn ly hôn thì chồng con nó đánh con. Luật sư cho tôi hỏi là yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn thay cho con gái tôi không?

Luật sư tư vấn về chủ thuể phải nộp thuế sử dụng đất.

Không có căn cứ để người lao động tự nguyện đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thay cho người sử dụng lao động.

Chế độ bảo hiểm tự nguyện, không bắt buộc đối với mọi chủ thể và không bị ràng buộc bởi bất kì yếu tố nào.

Nghĩa vụ cấp dưỡng không thể thay thế bằng nghĩa vụ khác và không thể chuyển giao cho người khác.