Công ty Luật TNHH Everest tư vấn thủ tục khai sinh cho con ngoài giá thú.

Khoản 1Điều 15 Nghị định 158/2005/NĐ-CP quy định thủ tục khai sinh