Giá dịch vụ nhà chung cư được xác định theo nguyên tắc tính đúng, tính đủ các chi phí, một phần lợi nhuận định mức hợp lý để quản lý, vận hành nhà chung cư hoạt động bình thường.

Theo quy định của pháp luật, việc xác định giá dịch vụ nhà chung cư dựa trên căn cứ nào? Rất mong được sự giải đáp của Chuyên mục (Đỗ Anh Tú, KĐT Việt Hưng, Hà Nội).

Những người trong phạm vi ba đời cấm kết hôn với nhau