Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp mua đất canh tác chỉ có giấy tờ mua bán viết tay có hợp pháp không.